Deadline for «Rallus 2-2011 er 26. juni. Hittil har ikkje redaktøren motteke ei einaste linje til bladet. Vi ser allereie no at det er lite truleg at det kjem inn nærmare 40 sider i løpet av neste veke. Om så skjer, er et ingen problem , men vi trur det ikkje. Er det nokon som har klart stoff i løpet av veka, så ver så venleg å sende inn straks, eller gi melding om det snarast.

Det som ser ut til å skje no, er at det blir ny deadline for «Rallus» 2-2011, 31. august, viss manuskripta uteblir. Vi håper at det innan slutten av august haglar inn manus som du måtte ha liggande no, eller som du har i tankane. Bladet blir ikkje betre enn det stoffet som medlemmene produserer.

 

Altså: NY DEADLINE ER 31. AUGUST VISS DET IKKJE SKJER EIT UNDER.

 

Helsing redaksjonen.

Redaksjonen kan nåast på epost stianmoldskred@epost.no

NB: merk epostadresse var før oppgitt feil. Hvis du har sendt inn stoff etc vennligst send inn på nytt igjen!!

Smalom_Prestvatet_TR_KBS

OUM /NOF Møre og Romsdal har fått tilsagn om tilskot frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Lomprosjektet i Møre og Romsdal for 2011. Prosjektet går ut på kartlegging av bestandssituasjonen og innfanging av begge artane for ringmerking, der det er mogeleg.

Nattsangerne er i full gang og åkerrikseprosjektet ønsker registreringsaktivitet for åkerriksa. Prosjektleder i MR, Espen Lie Dahl, ønsker innrapportering av alle observasjoner. Det kan også være aktuelt med dekning av kjøregodtgjørelse for å søke etter arten.

Da er det klart for årets andre lokallagstur i regi av Ytre Nordmøre lokallag. De to foregående planlagte turene falt ut av uklare årsaker. Nå er det altså Smøla som står for tur. Det vil bli sett etter vanlige hekkearter, rastende vannfugl og vadere. Samt at det muligens blir en nattsangerrunde.

Fra Hareid meldes det at Rallus 1-2011 er i posten etter en måned i trykken!

Redaksjonen er på hugget videre og etterlyser artikler, historier og bilder av vanlige og mindre vanlige arter. Rallus blir ikke bedre enn bidragene fra leserne! Har du noe å bidra med, eller innspill og ideer, ikke nøl med å kontakte redaktøren på epost stianm@epost.no

Deadline for Rallus 2-2011 er 26.juni, men stoff mottas mer enn gjerne så fort som mulig. 

Har du flytta, meld fra til kasserer på epost kbsunde@gmail.com 

Har du ikke betalt kontingenten, kan du gjøre dette så raskt som mulig til NOF avd MR på Postgiro 0532.19.86066.

Ønsker du å bli medlem, gjøres dette helst ved å betale inn kontingent og å sende epost til kasserer. 

Ytre Nordmøre lokallag slår til med et halvårsprogram med fire lokale ekspedisjoner. Den første i rekken går til naturreservatet Mellandsvågen, i Aure 3. april 2011. Har du lyst til å være med? Turen går kl 09.20 fra Seivika!

Fylkesforeningen kaller inn til årsmøte i Molde 9. april 2011 - kl 12.30 på Hotell Molde.

Så står vintereventyret for døren på Smøla. Sjøfugltelling etter tradisjonelt oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det blir overnatting i Rødvingbryggå på Veidholmen, og det stilles med middag på lørdag og frokost(/matpakke) på søndag. Har du lyst til å være med, enten som "dagser" eller overnatter, ta kontakt med en av de praktisk ansvarlige (Jørn på 46877202 eller Øyvind på 95845399). For deltakere, les mer under.

I tradisjonens tro gjennomfører NOF sammen med sine søsterorganisasjoner i de andre Nordiske land en landsomfattende telling av fugl ved fòringsplasser og hager siste helga i januar, her til lands kjent som Hagefugltellingen.

Quietly, globally, billions of bees are dying, threatening our crops and food. But a global ban of one group of pesticides could save bees from extinction.

Four European countries have begun banning the poisons, and some bee populations are recovering. But chemical companies are lobbying hard to keep all killer pesticides on the market. A global outcry now for a ban in the US and EU, where debate is raging, could provoke a total ban and a ripple effect around the world.

We call on you to immediately ban the use of neonicotinoid pesticides until and unless new independent scientific studies prove they are safe. The catastrophic demise of bee colonies could put our whole food chain in danger. If you act urgently with precaution now, we could save bees from extinction.

AVAAZ.org - the world in action - underskriftskampanje

Den effektive Sunnmørsbaserte Rallusredaksjonen har klart å få ferdig enda ett medlemsblad innafor tidsplanen. Dette er nå postlagt og på vei til ei postkasse nær deg. 

Redaksjonen tar mer enn gjerne imot artikler, historier, bilder eller andre tenkelige innspill eller bidrag på epost stianm@epost.no

Hvis du mot formodning ikke mottar bladet i løpet av desember, eller ønsker å melde deg inn i foreninga, ta kontakt med kasserer på epost kbsunde@gmail.com