(Publisert 29.mars 2012)

Sted: Hotel Nobel, Molde søndag 29.april 2012 kl. 13.00

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, og tellekorps
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
  3. Godkjenning av årsmelding, herunder årsmelding fra OUM
  4. Godkjenning av regnskapet
  5. Fastsettelse av kontingent for 2012
  6. Valg

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden.

 

Ingen meldte seg som tilgjengelige forrige gang - søndag 3. mars.

TK har fremdeles tenkt å skrive en artikkel som omhandler om vår/vårtegn og fugleliv.  De ønsker å sende en journalist til Eide/Fræna søndag 18. mars  og ønsker å treffe fuglefolk i området. 

Denne gangen koordineres dette via meg. Kanskje det ligger an til en liten fellestur på førstkommende søndag ?

Ser gjerne at det blir med noen med POTENTE KANONER, gjerne også med dypere artskunnskap enn undertegnede ;-)

Steinar Melby
Telefon: 90 64 75 75
Epost: steinar@nettstudio.no

NOFMR er omsider registrert i grasrotandelen. Det vil si at du som spiller hos Norsk Tipping kan bidra med minst 5% av spillesummen til oss spesifikt. Dette endrer ikke noe på dine vinnersjanser eller utbetalte premier. For å støtte oss må du tilknytte oss som grasrotmottaker og dette kan gjøres på flere måter.

1. Hos kommisjonær: ta med deg spillerkortet til kommisjonæren og fortell intensjonen din. Han/hun vil da kunne søke opp Norsk Ornitologisk forening M+R i systemet. Alternativt kan du oppgi vårt organisasjonsnummer som er 975717623 eller skrive ut en strekkode her som gjør jobben lettere. 

2. Via SMS. Send GRASROTANDELEN 975717623 til 2020. Tjenesten er gratis.

3. På internett: se informasjon på Norsk Tippings sider om grasrotandelen

768x150-Stott-oss med_din_Grasrotandel

Rallus-redaktøren ønsker å gjøre en forespørsel til alle fotografer som har bilder i bildegalleriet på nofmr.no.

Hvis redaktøren finner bilder han ønsker å bruke, ønsker han å gjøre dette uten å spørre først, for å spare unødvendig bruk av tidsressurser. Vi håper at alle fotografer/medlemmer kan la redaktøren få denne friheten, som både gjør Rallus mer spennende og at tiden kan utnyttes bedre til redaksjonell innsats framfor administrasjon av bilderettigheter. Bildene blir kun brukt i medlemsbladet og vil ikke bli videredistribuert uten avtale med fotograf.

Fotografer vil bli kreditert i bildetekst selvfølgelig, og økonomisk kompensasjon for bruk av bildet blir byttet ut med heder og ære ;-) Vi håper dette kan sees på som dugnad for NOF Møre og Romsdal.

De som evt. ikke ønsker at redaktøren skal ha denne muligheten, må reservere seg dette. Send i tilfelle en epost til redaktøren. stianmoldskred@epost.no eller legg igjen en kommentar om det på denne artikkelen.

Helgen er satt av med sedvanlig værforbehold. Ta kontakt med koordinator Tore Hals om du er interessert i å være med.

NB! Vi ønsker at alle medlemmene registrerer sin adresseinfo!

NOF M&R oppdaterer medlemsregisteret og vi ønsker derfor å få bekreftet medlemmenes adresser, telefonnummer og epostadresse. 

Vi foretrekker at du trykker her for å sende inn et enkelt skjema.

Det er også mulig å sende epost til kbsunde@gmail.com med navn, postadresse, telefonnummer og epostadresse (der det ikke gir seg selv).

Vi håper med dette å lettere kunne komme i kontakt med enkeltmedlemmene om nødvendig. 

Da meldes det fra Rallusredaksjonen at nr 2-2011 er gått i trykken og vil komme i en postkasse nær deg i løpet av 1-2 uker.

Men allerede jobbes det med Rallus 3-2011. Stoff trengs, og har du noen bilder, historier, artikler eller meninger, ta kontakt med redaksjonen på epost stianmoldskred@epost.no eller ta ellers kontakt med Stian Moldskred eller Kjell Mork Soot. 

Deadline for neste nummer er 1.DESEMBER 

Redaksjonen etterlyser fortsatt mer stoff til Rallus 2-2011. Dessverre var det sneket seg inn en feil på forrige opprop. Korrekt epostadresse til redaktøren er stianmoldskred@epost.no

Deadline er 31.august. 

Har du artikler, ideer, bilder, kommentarer eller annet å bidra med, ta kontakt med redaksjonen på stianmoldskred@epost.no snarest. Dersom du tidligere har sendt bidrag på den gamle epostadressen må vi dessverre be om at du sender mail til den korrekte epostadressen. 

Vi beklager feilen

Deadline for «Rallus 2-2011 er 26. juni. Hittil har ikkje redaktøren motteke ei einaste linje til bladet. Vi ser allereie no at det er lite truleg at det kjem inn nærmare 40 sider i løpet av neste veke. Om så skjer, er et ingen problem , men vi trur det ikkje. Er det nokon som har klart stoff i løpet av veka, så ver så venleg å sende inn straks, eller gi melding om det snarast.

Det som ser ut til å skje no, er at det blir ny deadline for «Rallus» 2-2011, 31. august, viss manuskripta uteblir. Vi håper at det innan slutten av august haglar inn manus som du måtte ha liggande no, eller som du har i tankane. Bladet blir ikkje betre enn det stoffet som medlemmene produserer.

 

Altså: NY DEADLINE ER 31. AUGUST VISS DET IKKJE SKJER EIT UNDER.

 

Helsing redaksjonen.

Redaksjonen kan nåast på epost stianmoldskred@epost.no

NB: merk epostadresse var før oppgitt feil. Hvis du har sendt inn stoff etc vennligst send inn på nytt igjen!!

Smalom_Prestvatet_TR_KBS

OUM /NOF Møre og Romsdal har fått tilsagn om tilskot frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Lomprosjektet i Møre og Romsdal for 2011. Prosjektet går ut på kartlegging av bestandssituasjonen og innfanging av begge artane for ringmerking, der det er mogeleg.

Nattsangerne er i full gang og åkerrikseprosjektet ønsker registreringsaktivitet for åkerriksa. Prosjektleder i MR, Espen Lie Dahl, ønsker innrapportering av alle observasjoner. Det kan også være aktuelt med dekning av kjøregodtgjørelse for å søke etter arten.