Styret i NOF MR

Funksjon Navn Adresse E-post Mobiltelefon
Leder Olbjørn Kvernberg Molde olbjorn@geodata.no 91370899
Sekretær Trygve Brunvoll Molde trybrunvoll@hotmail.com 45604349
Styremedlem (kasserer) Bjørn Elgsaas Kristiansund hyttepalle@hotmail.com 90888043
Styremedlem Ola Ragnar Gjøra Surnadal ola.ragnar.gjora@gmail.com 92686281
Styremedlem Rakel Karlstad      

Liste over relevante adresser og annen kontaktinfo

NOF Norsk Ornitologisk Forening Sandgata30 B
7012 Trondheim
Tlf: 73 52 60 40
Epost: post@birdlife.no
Internett: www.birdlife.no

NOF Møre og Romsdal
Postboks 637
6501 Kristiansund
Bankkonto: 0532.19.86066 

Lokallag/komiteer/annet

NOF Rindal / Surnadal / Halsa
v/Marita Sæter
Øravegen17C
6650 Surnadal
Tlf: 41 21 54 38
Epost:

NOF Ytre Nordmøre
v/Tore Hals
Hvitlyngen 5,
6518 Kristiansund
Tlf: 97 55 34 78
Epost: tore@maritimewaste.com

NOF Ytre Romsdal
v/Frank Grønningsæter
Pb. 2133, 6402 Molde
Epost: Trykk her

NOF Ytre Sunnmøre
v/Kjell Mork Soot
Hareid Ungdomsskole
6060 Hareid
Epost: kjellmorksoot@fugler.co

OUM
v/Geir Gaarder
Gunnars veg 10
6630 Tingvoll
Epost: gaarder@mfu.no
Tlf: 979 78 420

LRSK
v/Eirik Grønningsæter
Eidsvolls gate 27b
7030 Trondheim
Epost: fieldbiologist@gmail.com

Sunnmøre Ringmerkingsgruppe
v/Kjell Mork Soot
6060 Hareid
Tlf: 70092443
Mob: 91308487
Epost: kjellmorksoot@fugler.com
Internett: www.fugler.com/srg

Nordmøre og Romsdal Ringmerkingsgruppe
v/Jørn R. Gustad
Teistholmveien 55
6512 Kristiansund N
Tlf: 46877202
Epost: melanocorypha@yahoo.no


Trollheimen Ringmerkingsgruppe
v/Tor Ålbu
Langslågt.59 C
6600 Sunndalsøra
Epost:tor-albu@mr-fylke.org

Kontaktpersoner for lokaliteter

Makkevika
Kjell Mork Soot
(Se adresse over)

Ona
Thomas Høyer Hansen
Epost: onakongen@yahoo.no
Tlf: 915 22 752

Runde
Alv O. Folkestad
Eiksund
6064 Haddal
Tlf: 94 31 60 64
Epost: Trykk her
Maletangen
Øystein Wiik
Epost: oystein_wiik@hotmail.com
Tlf: 90611096