Styret i BirdLife Norge avd Møre og Romsdal

Funksjon Navn Adresse E-post Mobiltelefon
Leder Olbjørn Kvernberg Molde olbjorn@geodata.no 91370899
Sekretær Ola Ragnar Gjøra Surnadal ola.ragnar.gjora@gmail.com 92686281
Styremedlem (kasserer) Bjørn Elgsaas Kristiansund hyttepalle@hotmail.com 90888043
Styremedlem Svein Arne Orvik Ulsteinvik svein.arne.orvik@heroy.kommune.no 93806923
Styremedlem Alf Reitan Molde reitanalf@gmail.com 97711959
Styremedlem Geir Gaarder Tingvoll gaarder@mfu.no  97978420
Revisor Kai Helge Andersen Kristiansund kai-helg@online.no 92441665
Revisor Tore Hals Kristiansund torehals60@gmail.com 97553478
Vararepresentant Ola Ragnar Gjøra Surnadal ola.ragnar.gjora@gmail.com 92686281
Vararepresentant Arnstein Gjeldnes Kristiansund arnstein.gj@hotmail.com 47966955
Valgkomite Ingar Støyle Bringsvor Kristiansund ingarstoyle@hotmail.com 99382242
Valgkomite Mareno Nauste Molde mareno.nauste@nessetpost.no 90957380

Liste over relevante adresser og annen kontaktinfo

BirdLife Norge Sandgata30 B
7012 Trondheim
Tlf: 73 52 60 40
Epost: post@birdlife.no
Internett: www.birdlife.no

BirdLife Norge avd Møre og Romsdal
Idrettsvegen 9
6413 Molde
Bankkonto: 0532.19.86066 
Org. nr.:  975717623

Annet

Prosjektansvarlig
Geir Gaarder
Holmeidstranda 234
6630 Tingvoll
Epost: gaarder@mfu.no
Tlf: 979 78 420

LRSK
v/sekretær Geir Gaarder
Holmeidstranda 234
6630 Tingvoll
Epost: gaarder@mfu.no
Tlf: 979 78 420

Sunnmøre Ringmerkingsgruppe
v/Kjell Mork Soot
6060 Hareid
Tlf: 70092443
Mob: 91308487
Epost: kjellmorksoot@fugler.com

Nordmøre og Romsdal Ringmerkingsgruppe
v/Jørn R. Gustad
Teistholmveien 55
6512 Kristiansund N
Tlf: 46877202
Epost: melanocorypha@yahoo.no

Trollheimen Ringmerkingsgruppe
v/Tor Ålbu
Langslågt.59 C
6600 Sunndalsøra
Epost:tor-albu@mr-fylke.org

 

Kontaktpersoner for lokaliteter

Makkevika
Kjell Mork Soot
6060 Hareid
Tlf: 70092443
Mob: 91308487
Epost: kjellmorksoot@fugler.com

Runde
Alv O. Folkestad
Eiksund
6064 Haddal
Tlf: 94 31 60 64
Epost: Trykk her

Ona
Thomas Høyer Hansen
Epost: onakongen@yahoo.no
Tlf: 915 22 752

Maletangen
Øystein Wiik
Epost: oystein_wiik@hotmail.com
Tlf: 90611096