Her finner du ulike rapporter utgitt av OUM - Ornitologiske undersøkelser i Møre og romsdal

oum nr1 1983
Rapport til NVE og Fylkesmannen i MR - prøvedrift for vindkraft - Smøla - 1983

sporvefugl-edellauvskog-1995
Kartlegging av sporvefugl i edellauvskog, Svorklia naturreservat 1995

hekkefugl-kulturlandskap-2000-talet
Hekkefugl i kulturlandskapet 
på Nordmøre på 2000-talet.

hekkande-sjofugl-mr-2001
Hekkande sjøfugl 
i Møre og romsdal 2001

hakkespettar-paa-raudlista
Hakkespettar på raudlista: Resultat fra fylkesprosjektet i MR 2000

 storlom-smaalom-2011-2012
Hekking av storlom og smålom: Resultat fra fylkesprosjektet i MR 2011-2012

 opptelling-sjofugl-2011
Opptelling av sjøfugl i 10 av sjøfuglreservata i Møre og Romsdal 2011

nr1-2006
Kva er verknaden av 35 års totalfredning av hubro? Rapport nr 1 - 2006

oum-hubro
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdal. Status pr 2012. Rapport nr 1 2014 

rapp1 2016 oum
Kartlegging av fugl i eit barskogsområde i Rindal. Rapport nr 1 - 2016

02 2016 OUM RAPPORTSERIE
Opptelling av sjøfugl i 7av sjøfuglreservata Møre og Romsdal 2015. Rapport nr 2 - 2016. 

03 2016 OUM RAPPORTSERIE
Teljing av overvintrande sjøfugl i reservat og fugle-/ dyrelivsfredningsområde i MR i 2016. Rapport nr 3 - 2016.

04 2016 OUM RAPPORTSERIE
Kartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal og Surnadal i 2016. Rapport nr 4 - 2016.

 1 2018 honsehauk
Kartlegging av hekkande hønsehauk i Halsa, Surnadal og Rindal i 2017. Rapport nr. 1 - 2018

nr3 2018 surna naturreservat
Fuglar registrert i Surna naturreservat sommaren 2018. Rapport nr. 3 - 2018

nr4 2018 vipe storspove 15 k mr
Vipe og storspove i kulturlandskapet. 15 kommunar i Møre og Romsdal. Rapport nr. 4 - 2018 

OUM rapport nr. 1 2019
Kartlegging av fugl i fem våtmarksreservat på Nordmøre i 2019: Sæterøya, Grimsmo,
Ranesevja, Todalsøra og Batnfjordsøra. Rapport nr 1 - 2019.