nof-rallusNOF MR er en forening som arbeider for fuglenes beste. For å gjøre dette best mulig, trenger vi flest mulig medlemmer. Du kan selv velge om du vil være et aktivt eller passivt medlem. Et passivt medlem deltar ikke i foreningsaktiviteter, men gir sin støtte gjennom medlemskap. 

Kontingent og medlemsskap

 • Et seniormedlemskap i NOF koster fra kr. 180 og oppover avhengig av hvilke tidsskrifter og produkter du vil ha.
  • Medlemskap inkludert Vår Fuglefauna koster kr. 430.
  • Medlemskap inkludert Fuglevennen koster kr. 240.
  • I tillegg tilbys lokale tillegg med fylkesvise tidsskrifter
  • Lokalt tillegg for NOF avd. Møre og Romsdal:  kr. 100,- (For øyeblikket er medlemsbladet Rallus uten aktiv redaksjon og er midlertidig ute av drift)

 • Les mer om våre forskjellige medlemskap her

 • Innmelding: http://birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/