nof-rallusSom medlem i BirdLife Norge støtter du foreningens omfattende arbeid med natur- og fuglevern, og arbeid med å skape og spre kunnskap om fugl og natur i hele landet. Som medlem støtter du også opp om globalt fugle- og naturvernarbeid gjennom BirdLife Norges partnerskap med BirdLife International.

Kontingent og medlemsskap

  • Et seniormedlemskap i BirdLife Norge koster fra kr. 180 og oppover avhengig av hvilke tidsskrifter og produkter du vil ha.
  • Medlemskap inkludert Vår Fuglefauna koster kr. 450.
  • Medlemskap inkludert Fuglevennen koster kr. 280.
  • Lokalt tillegg for BirdLife avd. Møre og Romsdal:  kr. 100,-  
    Dette inkluderer medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter (ikke tidsskrift).

Les mer om våre forskjellige medlemskap her: 

Innmelding: http://birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/