Den Lokale Rapport- og SjeldenhetsKomiteen har en tosidig oppgave. På den ene side få inn rapporter for å øke kunnskapen om fuglenes status. Hvilke arter/underarter hekker, er vanlige hele/deler av året eller er sjeldne? Raster de trekkende fuglene, og hvor mange er de egentlig? Er det noen fugler som har endret forekomst eller opptreden?

For at den første oppgavedelen skal være til å stole på, må en kunne kontrollere at observasjonene er pålitelige. Derfor setter LRSK spesielle krav til dokumentasjon for at utvalgte observasjoner kan godkjennes.

Komiteens rapporter publiseres i tidsskiftet Rallus.

Komiteens sammensetning:
Sekretær: Eirik Grønningsæter, Eidsvolls gate 27b, 7030 Trondheim. Epost: fieldbiologist@gmail.com
Medlemmer: Thomas Høyer Hansen og Ingar Støyle Bringsvor.

Hva skal rapporteres og hvordan?
Funn og beskrivelser sendes sekretæren, fortrinnsvis på e-post. Skjema for beskrivelsesarter laster du ned i doc MS Word 37.50 Kb

Rapporteringslisten for artene finner du her pdf pdf 77.12 Kb

Den nasjonale sjeldenhetskomiteen har sin egen side http://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/

LRSK oppfordrer alle til å sende inn sine observasjoner. Komiteen har som målsetning å behandle innsendte saker så raskt som mulig. Rapportør vil fortløpende bli varslet, fortrinnsvis via mail/telefon, når saken(e) er ferdig behandlet.

Publikasjoner fra LRSK
Sjeldne fugler i Møre og Romsdal 2006 (medd. nr 32)