Eidsvågleira. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet og rapport - Mareno Nauste (se også fler bidragsytere i forord og selve rapporten). Foto av Ingvar Stenberg.

Forord

Sommeren 1973 foretok John B Jordal eindel observasjonar på Eidsvågleira. Etter dei reultata som han kom til, samt det som den zoologiske foreninga på Sunndalsøra og underteikna har kome til, kan ein slå fast at Eidsvågleira representerar ein av dei viktigaste rasteplasser for trekkfugl i indre del av Romsdal. På dette grunnlag skal eg her gje ein presentasjon av området.

Først vil eg takke John B. Jordal, Arne Holen og Oddvar Hanssen samt Nesset kommune for kart og informasjon over området. Takk også til Per Einar Strand for gjennomlesing.

Foto: Molde Fjordhotell

Torsdag 3. november 2022, 19.00-21.00 arrangeres det medlemsmøte på Molde Fjordhotell.

Vi vil oppsummere spennende observasjoner i løpet av året, hvor alle kan bidra. Fotograf Øivind Leren vil orientere om sitt nye bokprosjekt hvor det fokuseres på fugler som hekker i fuglekasser.

Vi vil også gi en status på Vipe-bestanden i deler av fylket gjennom prosjektet Vipe i Kulturlandskapet ved prosjektleder Ola Ragnar Gjøra.

Ellers blir det fugleprat basert på deltagernes interesseområder.

Oppmøte: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Kontaktperson: Olbjørn Kvernberg, telefon 91370899

Makkevika, Giske: Source: http://www.flickr.com/photos/sunrise/7677604/

Søndag 09.oktober 2022, 10.00-14.00 arrangeres det fellestur til Makkevika, Giske

BirdLife Møre og Romsdal inviterer til Makkevika gruntvannsområde for observasjon av vadefugler på høsttrekket, inklusive ringmerking.

Vi kan også se lommer og dykkere ute på sjøen.

Frammøte: Giske Ornitologiske Stasjon i Makkevika vest på Giske

Kontaktperson: Kjell Mork Soot Tlf 91308487

Foto: Steinar Melby

Lørdag 26.november 2022, 10.00-14.00 arrangeres det fellestur for å se på småfugl i kulturlandskap.

Solvendt spasertur på eldre grusvei. Rundtur forbi gammel, spredt hyttebebyggelse, hager, løvskog, småbruk og litt kulturmark.

På denne «dødtiden» for fuglekikking kan vi her få en forventning om hvilke arter som blir her i vinter. Turen er ca. 4 km lett gåing. 

Frammøte: Aspøya Fjordsenter, Tingvoll

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95 84 53 99

Turledere: Astrid Kvendbø og Øyvind Gjeldnes 

Myrsniper i vadebukta på Male, Hustadvika. Foto: Steinar Melby

Lørdag 24.september 2022, 09.00-15.00 arrangeres det ny fellestur for å se på trekkfugler ved Hustadvika.

Høsttrekket er nå i sin fulle bredde. Flatlandet ytterst på Frænahalvøya har rasteområder for de fleste artsgruppene.

Men vi starter dagen med telling av havsfugl og forbitrekkende arter fra Maletangen.

Joer, lom/dykkere, de arktiske gjessene og måser er alle morgenfugler, og vadebukta håper vi er full av sniper.

Utpå dagen trekker også vi til Sandblåstvågen der tranene nå raster. Deretter blir det andefugl i Gaustadvågen og kanskje Nåsvatnet. 

Frammøte: Bygdehuset på Male

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95 84 53 99

Turledere: Jørn Gustad og Øyvind Gjeldnes 

0H6A0846Et tidligere år i september ved Hustadbukta med ruskevær hvor hvitkinngjess opptrådte i tusentall. Foto: Steinar Melby

0H6A0909

Den opprinnelige turen til Brattåstjønna ved Sødalen i Frei, Kristiansund er av værmessige årsaker utsatt for andre gang.

Ny dato er søndag 15. mai 2022,  kl. 08:00 (utsatt fra tidligere 14. mai).

Arrangementet er oppdatert på Facebook, i Google kalender og i programmet for 2. kvartal.

Den opprinnelige turen til Brattåstjønna ved Sødalen i Frei, Kristiansund er av værmessige årsaker utsatt en uke.

Ny dato er lørdag 14. mai 2022,  kl. 08:00 (utsatt fra tidligere 7. mai).

Arrangementet er oppdatert på Facebook, i Google kalender og i programmet for 2. kvartal.

Skjermdump fra Norgeskart.

Lørdag 18.juni 22, 08.00-14.00 er det lagt til en ny fellestur i turprogrammet for 2. kvartal.

Turen går til  Vettavatna i Molde kommune, mellom Fosterlågen og Rødsetra. 

Her ligger et ca. 4 km2 stort tilnærmet urørt myr og fjellskogsområde, 3–400 moh. med små tjønner og de to Vettavatna. 

Turen starter fra Rødsetra, gjennom bjørk og ospeskog ned til Vettamyra og langs Vettavatna.

Videre til Heian og tjønnene der, så langs myra til Blåberget og tilbake gjennom gammel fjellfuruskog. I sum et vakkert og variert landskap som gir ornitologiske forventninger. 

Her hekker bla. hvitryggspett, småspove, lomer, orrfugl og dvergfalk.

Vi møtes på Gammelsætra camping ved Tjellekleiva klokken 08:00.  Derfra i færrest mulig biler opp til Rødsetra. Dersom dårlig vær forsøker vi søndag 19.juni. 

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95845399

Turledere: Kjetil Valde og Øyvind Gjeldnes 

Bokfink. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet, rapport og alle foto  av Ingvar Stenberg.

Forord

OUM tok i 2021 intiativ til ornitologisk kartlegging av eit område flaumskogmark i Søyavassdraget i Surnadal kommune (Nordmøre).

Vi vil retta ein takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune for økonomisk støtte til undersøkinga, som er utført av underteikna , som og har utarbeidd rapporten og tatt alle foto. Den omfattar og ornitologiske data frå same området i 2020, og frå eit anna område med flaumskogmark i Søya i 1985.

Sted : Reknes-stabburet, Romsdalsmuseet, 6413 Molde
Tid : Mandag 4.april 2022, kl.19.00

docxINNKALLING TIL ÅRSMØTE – 2022
docxVedlegg for sak 5 – Reorganisering av OUM
docxVedlegg for sak 6 – Endring av lagets navn

reknesstabburet 1Reknes-stabburet ved Romsdalsmuseet i Molde

Innkalling til årsmøte i BirdLife Norge avdeling Møre og Romsdal

Tidsfrist for innkallingen avviker fra vedtektene, men vi håper at Årsmøtet vil godkjenne innkallingen til tross for kortere varsel.

Saksliste :

  1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding 2021
  4. Godkjenning av regnskapet for 2021
  5. Reorganisering av OUM (forslag fra Styret)
  6. Endring av navn (forslag fra Styret)
  7. Fastsettelse av kontingent for 2023
  8. Valg av Styre, Valgkomite og Revisor

Øvrig program

Oppsummering og status på det flerårige prosjektet «Tiltak hekkende vipe» ,(tidligere « Fugler i Kulturlandskapet- vipe og storspove») ved prosjektleder Ola Ragnar Gjøra.

VEL MØTT !

Mvh
Styret for BirdLife Norge av Møre og Romsdal

Ei voksen vipe overvåker sine unger ved Nyhamna i Aukra. Foto: Ola Ragnar Gjøra

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet er utført av  Ola Ragnar Gjøra med god hjelp av feltmannskaper.

Forord

Rapporten er ei oppfølging av kartleggingsarbeidet som ble utført i perioden 2018-2020 (Gjøra, 2020).

Årets arbeid er avgrenset til å gjelde fem kommuner på Nordmøre og i Romsdal, med fokus på vipa, da det ser ut som storspoven i større grad har en levedyktig bestand. 

Antall hekkende viper har gått kraftig tilbake de siste 20-åra, og rapporten fra 2020 viser at vipa har forsvunnet som hekkefugl i halvparten av de 12 undersøkte kommunene. Det er derfor viktig å få kartlagt restbiotopene hvor vipa ennå hekker.

Fokus for årets prosjekt har vært å finne hekkende fugler, og legge til rette for vellykket hekking på de kjente vipelokalitetene i Surnadal, Kristiansund, Aukra, Hustadvika og Molde.