Fuglefolk på Rambjøra, høyeste "fjellet" på Orten, 28 m.o.h. Foto Alf Reitan.

Denne dagen hadde turlederne Ola Ragnar Gjøra og Øyvind Gjeldnes invitert medlemmene i Birdlife MR til tur til øya Orten som i dag tilhører Aukra kommune og ligg utenfor Gossen. Orten har stoppested på Utasundsferja som går mellom Småge – Orten – Finnøya – Sandøya og Ona. Vi skulle ta ferga som gjekk kl 9:20 frå Småge. 12 personer inkludert turlederne hadde møtt frem. Vi gikk i land på Orten kl 09:50. Det var duskregn i det vi dro utover til Orten, men regnet slutta ganske fort så vi slapp å bli altfor våte.

Vel i land på Orten ble det bare å finne frem teleskop og fotoapparat. Lyden av ein sivsanger i ein busk fekk fugle-entusiastene til å reagere. Sivsangeren viste seg frem og dermed var turen berga for de av oss som aldri hadde hørt eller sett denne sjeldne sangeren. I lufta var det også mange fuglelyder. Flere enkeltbekkasiner drev med kurtiseflyging i luftrommet over øya. Vi hadde ikke kommet langt før vi også fikk se et par bergirisker på nært hold.

Vi gikk Sjøvegen bortover til øyas forsamlingshus. Her var det åpent hus og vertinne Ragnhild Thingstad hadde ordna med kaffe og sjokoladekake som vi kunne kose oss med etter endt fugletur på øya.

Vi fortsatte videre langs Mækjevegen vestover på øya. Det var stadig nye fuglearter som ble observert. Orten har mange par med hekkende viper og det var kjekt å høre vipeskrikene igjen. Vipa har som kjent blitt en sjelden gjest no til dags og finnes kun på få lokaliteter i fylket. På turen videre fikk vi se måsekolonier og mange andre småfugler og vadere. En av øyas «ville» fasaner ble skremt opp og tok en liten flytur til et tryggere sted. Vi gikk alle videre på sti til øyas høyeste topp, Rambjøra, 28 m.o.h. Her var det i år Stikk UT post. Oppe på toppen kunne de med teleskop ha vidt utsyn over øya og sjøen rundt. Mange flere arter ble notert. Vi delte oss på tilbaketuren, noen gikk langs fjæra på sørsiden av øya, mens de fleste gikk stien tilbake til Mækjevegen.

Vi samlet oss etter turen på forsamlingshuset til kaffe og sjokoladekake. Vertinne og eier Ragnhild fortalte litt om det lille samfunnet ute på Orten. Forsamlingshuset ble bygd på dugnad av familie og venner i 2010 slik at hennes datter kunne feire bryllup ute på Orten. I år er det kun Ragnhild som driv gård med husdyr på Orten. Melkeproduksjonen ble avslutta i fjor og no er det kun ammekyr på Orten.

Vi hadde planlagt retur med ferge kl 13, så da var det bare å takke for oss for denne gangen.

Turleder Øyvind Gjeldnes kunne berette at det hadde blitt observert 58 forskjellige fuglearter på denne turen. Dette var en flott og innholdsrik tur på ei øy som har et stort og rikholdig fugleliv. Her blir eksempelvis vipa passet på slik at den får frem sine unger før gresset slås.

Orten kan med god margin foreslås som turmål også til neste år.

De som ønsker å bli med på Birdlife MR sine turer kan finne mer informasjon om kommende turer på nettsiden https://www.nofmr.no/.

Her er et utvalg turbilder og fuglebilder som ble tatt på turen.

View the embedded image gallery online at:
https://nofmr.no/artikler#sigProId467080e2eb

Deltagerne på turen til Sødalen og Brattåstjønna. Foto: Tore Hals

Bilde av deltagerne på fellesturen til Sødalen og Brattåstjønna på Frei i Kristiansund søndag 14. mai.

De 10 stk som var med på turen inn Sødalen og opp til Brattåstjønna forrige søndag fikk observere 32 forskjellige arter.

Foto: Tore Hals

Foto: Finnøy Havstuer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i BirdLife Norge, avd. Møre og Romsdal

Sted: Finnøy Bryggehotell, Finnøyvegen 209, 6487 HARØY

Tid: Lørdag 22.april, 2023 , kl 15:00 – 17:00

I år velger vi en annen variant på årsmøtet hvor vi legger det til en helg med overnatting og fugletur på søndag. Se praktisk info etter den formelle innkallingen.

SAKSLISTE

  1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding 2022
  4. Godkjenning av regnskapet for 2022
  5. Fastsettelse av kontingent for 2024
  6. Valg av styre, valgkomite og revisor

Dokumenter for årsmøtet

Øvrig program

Middag og sosialt samvær på kvelden, og fugletur til Sandøy/Ona på søndag.

VEL MØTT !

Mvh 
Styret for BirdLife Norge avd. Møre og Romsdal

Praktisk info :

Finnøy Bryggehotell ligger på nordspissen av Finnøya, og fra sør vil det være mest naturlig å kjøre Nordøyvegen. Fra Romsdal og Nordmøre vil det være best med ferge fra Småge på Aukra.

Det går ferge fra Småge lørdag kl 13.40. Den ankommer Finnøya ca 14.30.
Fra fastlandet må du først ta ferge fra Hollingen til Aukra.
Foreslår å ta 12.45 ferga fra Hollingen til Aukra.

BirdLife MR vil dekke ca.75% av kostnadene for middag og overnatting. 

Vi beregner en egenandel for deltagelse på 500 kr, og resten av utgiftene for middag og overnatting dekkes av BirdLife MR. Egen transport og drikke dekkes av den enkelte.

Dersom du bare ønsker å delta på årsmøtet er det selvfølgelig mulig. I så tilfelle blir det ingen kostnad, og påmelding kan skje med epost til olbjorn@geodata.no.

Påmelding registreres ved at deltager betaler inn egenandel på vår konto 0539.49.12281, innen påmeldingsfristen som settes til den 14.april 2023.

Vi håper at dette opplegget faller i smak, og at vi kan møtes på denne flotte plassen i havgapet for hyggelig samvær og flotte fugleopplevelser.

Vi håper på stor deltagelse, og en flott våropplevelse i havgapet !

Finnøy Bryggehotell : https://finnoybryggehotell.no/

Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta. Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

Nok en vellykket tur i regi av Birdlife Norge avd. Møre & Romsdal gikk av stabelen søndag 26.mars. Til tross for mildt sagt skiftende vær med heftige snøbyger fra nordvest var ni fugleinteresserte møtt opp.

Av: Ingvard Gjerdevik

På forhånd hadde den entusiastiske og flinke turlederen Øyvind Gjeldnes gått høyt ut og erklært turen som mislykket hvis vi ikke fikk se gulnebblom. Hva er det første vi får øye på etter å ha hilst på ei vipe i snøkaven ute ved Rogntangen på Skardsøya? Joda, to vakre gulnebblom på relativt nært hold. På retur dukket jammen ei sanglerke også opp, en relativt sjelden art i Aure.

I Mellandsvågen fikk vi se horndykkere og islom både i vinterdrakt og begynnende myting til sommerdrakt. Fasinerende og lærerikt for oss alle. Ellers fikk vi oppleve bla havørn, kongeørn, sjøorre, storspove, gåstrupedykker, steinkobbe og mere til.

En ting er sikkert: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Fugleopplevelser, turfellesskap og nye bekjentskaper får man ikke ved å sitte hjemme.

Birdlife Møre & Romsdal har et spennende turprogram utover våren. Følg med på hjemmesiden https://www.nofmr.no/ og i «Vår Fuglefauna».

50 1394A 23Skard på Skardsøya (1). Foto: Alf Reitan

50 1395A 23Skard på Skardsøya (2) Foto: Alf Reitan

50 1398A 23På veg bort til neset for å sjå etter gulnebblom på østsiden av Skardsbukta. Foto: Alf Reitan

50 1399 23 MobAAEi kraftig snøbyge på østsiden av Skardsbukta. Foto Alf Reitan

50 1400 23 MobAAPå vei til til ny lokasjon på Skipnes på vestsida av Skardsbukta. Foto: Alf Reitan

50 1403A 23Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta (1). Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

50 1405A 23Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta (2). Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

50 1412A 23På Finnset på vestsida av Skardsøya. (1) Her vart det observert islom. Foto: Alf Reitan

50 1413A 23På Finnset på vestsida av Skardsøya (2). Her vart det observert islom. Foto: Alf Reitan

50 1418A 23Frå Finset. Her fekk vi også ei kraftig snøbyge og tok oss ei kaffepause i bilane før det lysna opp igjen. (1) Foto: Alf Reitan

50 1424A 23Frå Finset. Her fekk vi også ei kraftig snøbyge og tok oss ei kaffepause i bilane før det lysna opp igjen. (2) Foto: Alf Reitan

51 1428A 23Innerst i Mellandsvågen. Her såg vi blant anna sel, kvinand og horndykker. Foto: Alf Reitan

51 1445BA 23Kvinand hunn. Foto: Alf Reitan

51 1446BA 23To par med kvinand. Foto: Alf Reitan

51 1466BA 23Horndykker i vinterdrakt. Foto: Alf Reitan

 

 
Vidstrakte myrlandskap med et nettverk av små vassdrag og tjern karakteriserer store deler av Smøla, og er grunnlaget for det rike og spesielle fuglelivet her. Foto: Arnstein Gjeldnes.

Ny BirdLife-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektet er utført av prosjektansvarlig Ketil Valde Ola Ragnar Gjøra med blant annet god hjelp av feltmannskaper, Arnstein Gjeldnes, Øyvind Gjeldnes og Tor Ålbu.

Referat

BirdLife Møre og Romsdal har, med støtte fra viltfondet, registrert hekkende våtmarksfugl på Smøla sommeren 2022. Formålet har vært å få en oppdatert oversikt over hvor og hvor mye våtmarksfugl som hekker på denne øya, samt vurdert bestandsendringene siden de første takseringene på øya ble gjort i 1974.

Det ble gjennomført kartlegging på vesentlige deler av øya, primært i første halvdel av juni måned, i form av linjetakseringer. I overkant av 20 ruter ble telt opp. Feltforholdene var overveiende gode, men bare en takseringsrunde medfører en del feilkilder. De fleste tidligere kjente hekkefuglene ble påvist i 2022, men i varierende antall, og mange arter kan oppvise til dels betydelige bestandsendringer i løpet av de knappe 50 årene som har gått.

6 arter fryktes forsvunnet fra fast-Smøla i løpet av denne tiden; Brushane (usikker, kan ennå hekke), sildemåke, hettemåke, rødnebbterne, makrellterne og lappspurv.

8 arter har hatt en betydelig bestandsnedgang: Gråhegre, myrsnipe, tyvjo, fiskemåke, svartbak, sanglerke, heipiplerke og steinskvett. 5 arter har fremdeles god bestand på Smøla, men  betydelig bestandsnedgang regionalt: Vipe, rødstilk, enkeltbekkasin, storspove og småspove.

4 arter har en tydelig bestandsøkning:  Grågås, lirype, sivspurv og sivsanger. Og trane og sangsvane har kommet til som nye hekkefugler på Smøla siden 1974.

Feltundersøkelsene vurderes som vellykkede, men de har en del svakheter som burde vært fulgt opp og redusert gjennom supplerende feltarbeid. Det er fremdeles igjen deler av øya som burde vært kartlagt, og det finnes en del feilkilder som dermed kan reduseres eller elimineres. I tillegg foreslås det at det etableres 4 overvåkingsområder på øya. Det er derfor lagt fram forslag til supplerende feltarbeid, helst alt førstkommende feltsesong.

Stor sannsynlighet for å se gulnebblom på denne turen. Foto: Steinar Melby

Utsatt fra søndag 19. mars til søndag 26.mars på grunn av værmeldinger som varsler om dårlig turvær.  Vi kjører til Skard , nordøst på øya for å se på gulnebblom. Dette er et fast overvintringsområde for arten og i mars kan over 10 individer samles her.

Deretter drar vi til Mellandsvågen  mot  nordvest der islom og dykkere ofte ligger nært land. Så nært Trøndelag tillater vi oss å håpe på en toppdykker fra Tautra

Turledere: Fra Hendset i Heim kommune. Kjell sæther  91850810

Fra Seivika , Kr.sund kom. Øyvind Gjeldnes  95845399

Fergeavgang fra Seivika: 19. mars 2023 klokken 09:00

12 av turens 15 deltakere i le av litt kald landvind fra sør. Foto: Steinar Melby

Det ble en flott tur til Sandøya på lørdag den 21. januar 2023 i regi av Birdlife Norge avd Møre og Romsdal. Vi var tilsammen 15 deltakere inkludert de to eminente turguidene Øyvind Gjeldnes og Geir Gaarder. Det var noe fugl å se på vei utover uten at det kunne karakteriseres som det helt store.

Vel i land på Sandøya ble deltagerne delt inn i to grupper hvor den ene med de som var best skodd tok de røffeste partiene og den andre fulgte i større grad veier og stier. Vi møttes etter et par timer på østsiden av øya og tok en felles lunsj. Etterpå ble de mer nordlige områdene besøkt og Nesfjøra og Sølvika var kanskje noen av de områden som ihvertfall kunne oppvise en del vadefugl. Vi fikk blant annet se en vipe, noen steinvendere, 80+ fjæreplytt m.m.

Ellers kunne øya by på i overkant av 30 overvintrende storspover.

Turens uttalte mål fra turleder Øyvind Gjeldnes, med 60 arter, blen nesten oppnådd. Var det 54 eller 55 som ble det endelige resultatet? (Kommentar ønskes med riktig resultat).

Vi var heldige med været, dog var det noe kald landvind som økte på fra sør utover dagen. Men er man godt kledd som alle våre deltakere var, gikk det helt fint. Imidlertid var det flottå bli bedd inn på det gamle handelsstedet, for litt oppvarming før vi tok ferga.

Den lokale pensjonistforeningen hadde et beleilig åpent møte 😉

Vi håper og tror alle deltagerne hadde en hyggelig tur og at det ga mersmak for deltagelse på flere fellesturer utover våren.

Geir Gaarder har lagt de nøyaktige observasjonstallene i artsobservasjoner.no for de som er interessert.

20230121 122303 112 av turens deltakere under lunsj midt på dagen, sett fra en litt annen vinkel. Foto: Steinar Melby

Ei voksen vipe overvåker sine unger ved Nyhamna i Aukra. Foto: Ola Ragnar Gjøra

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet er utført av  Ola Ragnar Gjøra med blant annet god hjelp av feltmannskaper.

Forord

Denne rapporten er ei oppfølging av viperegistreringer utført i perioden 2018-2020 (Gjøra, 2020) og perioden 2021 (Gjøra, 2021). Kartleggingsarbeid tar for seg hekkebestanden av viper i kommunene Surnadal, Kristiansund, Aukra, Hustadvika og Molde.

Prosjektet er gjort i regi BirdLife Møre og Romsdal. Rapporten viser utviklingen av hekkende viper i fem utvalgte kommuner på Nordmøre og Romsdal. Årets resultat blir sammenlignet med tilsvarende kartlegging gjort i 2020 og 2021.

Dette arbeidet er gjort med støtte fra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Jeg vil også takke ornitologer som har vært med og leitet opp, overvåket og telt opp hekkende viper og fulgt vipeungene fram til de ble flygedyktige. I tillegg må bøndene roses for sin stor velvilje til å vise hensyn til fuglene som holder til på deres eiendommer i jordbukslandskapet. Uten det gode samarbeidet med bondenæringen ville ikke prosjektet vært så vellykket.

Surnadal 12.09.2022
Ola Ragnar Gjøra
Prosjektleder

Eidsvågleira. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet og rapport - Mareno Nauste (se også fler bidragsytere i forord og selve rapporten). Foto av Ingvar Stenberg.

Forord

Sommeren 1973 foretok John B Jordal eindel observasjonar på Eidsvågleira. Etter dei reultata som han kom til, samt det som den zoologiske foreninga på Sunndalsøra og underteikna har kome til, kan ein slå fast at Eidsvågleira representerar ein av dei viktigaste rasteplasser for trekkfugl i indre del av Romsdal. På dette grunnlag skal eg her gje ein presentasjon av området.

Først vil eg takke John B. Jordal, Arne Holen og Oddvar Hanssen samt Nesset kommune for kart og informasjon over området. Takk også til Per Einar Strand for gjennomlesing.

Foto: Molde Fjordhotell

Torsdag 3. november 2022, 19.00-21.00 arrangeres det medlemsmøte på Molde Fjordhotell.

Vi vil oppsummere spennende observasjoner i løpet av året, hvor alle kan bidra. Fotograf Øivind Leren vil orientere om sitt nye bokprosjekt hvor det fokuseres på fugler som hekker i fuglekasser.

Vi vil også gi en status på Vipe-bestanden i deler av fylket gjennom prosjektet Vipe i Kulturlandskapet ved prosjektleder Ola Ragnar Gjøra.

Ellers blir det fugleprat basert på deltagernes interesseområder.

Oppmøte: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Kontaktperson: Olbjørn Kvernberg, telefon 91370899

Makkevika, Giske: Source: http://www.flickr.com/photos/sunrise/7677604/

Søndag 09.oktober 2022, 10.00-14.00 arrangeres det fellestur til Makkevika, Giske

BirdLife Møre og Romsdal inviterer til Makkevika gruntvannsområde for observasjon av vadefugler på høsttrekket, inklusive ringmerking.

Vi kan også se lommer og dykkere ute på sjøen.

Frammøte: Giske Ornitologiske Stasjon i Makkevika vest på Giske

Kontaktperson: Kjell Mork Soot Tlf 91308487