Leder og kasserer har varslet at de vil fratre sine verv og vi trenger nye personer til disse vervene.

Valgkomiteen søker kandidater som kan innstilles. Det vil ikke være behov for ekstraordinært årsmøte før kandidater til disse to vervene er på plass.

Tore Hals
Medlem av valgkomite
Mobil: +47 97553478

Innkalling til årsmøte i NOF avd Møre og Romsdal
Sted: Hotel Nobel, Molde lørdag 5.april 2014 kl. 13:00

docInnnkalling til årsmøte 2014

nr1-2006Det er lagt til en ny rapport i rapportoversikten - OUM-rapporter. Det jobbes fra OUM med å få stadig flere eldre og nyere rapporter publisert på nofmr.no.

Foreløpig legges de enkelte rapportene ut på en felles oversiktsside med direktelinker til PDF-rapporter. Etterhvert vil det sannsynligvis være på sin plass å organisere disse på en litt annen måte.

Den siste rapporten som er offentligjort er Rapport nr.1-2006 - Kva er verknaden av 35 års totalfredning av hubro, av Ingvar Stenberg.

Klikk på bildet for å se link til denne og andre rapporter som er lagt ut. Legg også merke til at OUM rapporter har fått egen fane på toppmenyen helt til høyre.

cat
Jennifer Barnard - Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catstalkprey.jpg

Det har i den senere tid vært forsket på kattens betydning i naturlige økosystem. De siste offentligjorte forskningsresultater fra blant annet USA, bør få alarmklokkene til å ringe høyt og være øyeåpnere for den potensielle miljøkatastrofe katten utgjør.

Jeg har brukt noe tid på å lete etter artikler, undersøkelser og resultater i forbindelse med kattens økologiske påvirkninger av dyrelivet og har etter beste evne prøvd å oversette hovedtrekk i enkelte artikler samt referert til disse. Mesteparten av rapportene og det vitenskapelige kartleggingsarbeidet som er utført er gjort i USA, men de generelle resultatene og konklusjonene er selvsagt overførbare også til norske forhold. 

Her finner du ulike rapporter utgitt av OUM - Ornitologiske undersøkelser i Møre og romsdal

oum nr1 1983
Rapport til NVE og Fylkesmannen i MR - prøvedrift for vindkraft - Smøla - 1983

sporvefugl-edellauvskog-1995
Kartlegging av sporvefugl i edellauvskog, Svorklia naturreservat 1995

hekkefugl-kulturlandskap-2000-talet
Hekkefugl i kulturlandskapet 
på Nordmøre på 2000-talet.

hekkande-sjofugl-mr-2001
Hekkande sjøfugl 
i Møre og romsdal 2001

hakkespettar-paa-raudlista
Hakkespettar på raudlista: Resultat fra fylkesprosjektet i MR 2000

 storlom-smaalom-2011-2012
Hekking av storlom og smålom: Resultat fra fylkesprosjektet i MR 2011-2012

 opptelling-sjofugl-2011
Opptelling av sjøfugl i 10 av sjøfuglreservata i Møre og Romsdal 2011

nr1-2006
Kva er verknaden av 35 års totalfredning av hubro? Rapport nr 1 - 2006

oum-hubro
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdal. Status pr 2012. Rapport nr 1 2014 

rapp1 2016 oum
Kartlegging av fugl i eit barskogsområde i Rindal. Rapport nr 1 - 2016

02 2016 OUM RAPPORTSERIE
Opptelling av sjøfugl i 7av sjøfuglreservata Møre og Romsdal 2015. Rapport nr 2 - 2016. 

03 2016 OUM RAPPORTSERIE
Teljing av overvintrande sjøfugl i reservat og fugle-/ dyrelivsfredningsområde i MR i 2016. Rapport nr 3 - 2016.

04 2016 OUM RAPPORTSERIE
Kartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal og Surnadal i 2016. Rapport nr 4 - 2016.

 1 2018 honsehauk
Kartlegging av hekkande hønsehauk i Halsa, Surnadal og Rindal i 2017. Rapport nr. 1 - 2018

nr3 2018 surna naturreservat
Fuglar registrert i Surna naturreservat sommaren 2018. Rapport nr. 3 - 2018

nr4 2018 vipe storspove 15 k mr
Vipe og storspove i kulturlandskapet. 15 kommunar i Møre og Romsdal. Rapport nr. 4 - 2018 

OUM rapport nr. 1 2019
Kartlegging av fugl i fem våtmarksreservat på Nordmøre i 2019: Sæterøya, Grimsmo,
Ranesevja, Todalsøra og Batnfjordsøra. Rapport nr 1 - 2019.

     

Omsider forskes det på kattens rolle i faunaen, et dyr flere NOF'ere i mange år har antatt å være en miljøtrussel. Dessverre ser det ut til at bange anelser blir bekreftet. Linken under er til en artikkel i Dagbladet som omhandler en amerikansk studie, men selvsagt med overførbare resultater til vår del av verden.

(Dagbladet): Katter dreper milliarder av dyr hvert år, og er derfor den største trusselen mot dyrelivet i USA, slår en ny studie fast, ifølge BBC. De amerikanske myndighetene anslår at katter dreper mellom 1,4 og 3,7 milliarder fugler, og mellom 6,9 og 20,7 milliarder pattedyr hvert år.

Les mer i Dagbladet

Hva kan vi i NOF bidra med her?

 

 

NOFMR har opp gjennom årene samlet seg et lager av tidligere utgitte Rallus, gamle styreprotokoller mm.  Mesteparten er midlertidig lagret hos et firma i Kristiansund, og noe hos diverse styremedlemmer. Til sammen dreier det seg om noen kubikk.

Nå er styret på utkikk etter et permanent  lagerlokale som kan leies for en billig penge. Vi har forgjeves prøvet å finne et i Kr.sund.
Derfor trenger vi hjelp av medlemmene. Kanskje DU vet om en plass?

Det vi leter etter er et rom/lokale som står tomt hos noen, offentlig eller privat.  Det kan være en forening som har ledig plass, en skole kanskje, el. annet.
Rommet trenger ikke være større enn 10-15 kvm.

Vil du hjelpe oss, ta kontakt med Astrid Kvendbø eller en annen i styret.

For styret
Astrid Kvendbø

(Publisert 29.mars 2012)

Sted: Hotel Nobel, Molde søndag 29.april 2012 kl. 13.00

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, og tellekorps
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
  3. Godkjenning av årsmelding, herunder årsmelding fra OUM
  4. Godkjenning av regnskapet
  5. Fastsettelse av kontingent for 2012
  6. Valg

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden.

 

Ingen meldte seg som tilgjengelige forrige gang - søndag 3. mars.

TK har fremdeles tenkt å skrive en artikkel som omhandler om vår/vårtegn og fugleliv.  De ønsker å sende en journalist til Eide/Fræna søndag 18. mars  og ønsker å treffe fuglefolk i området. 

Denne gangen koordineres dette via meg. Kanskje det ligger an til en liten fellestur på førstkommende søndag ?

Ser gjerne at det blir med noen med POTENTE KANONER, gjerne også med dypere artskunnskap enn undertegnede ;-)

Steinar Melby
Telefon: 90 64 75 75
Epost: steinar@nettstudio.no

NOFMR er omsider registrert i grasrotandelen. Det vil si at du som spiller hos Norsk Tipping kan bidra med minst 5% av spillesummen til oss spesifikt. Dette endrer ikke noe på dine vinnersjanser eller utbetalte premier. For å støtte oss må du tilknytte oss som grasrotmottaker og dette kan gjøres på flere måter.

1. Hos kommisjonær: ta med deg spillerkortet til kommisjonæren og fortell intensjonen din. Han/hun vil da kunne søke opp Norsk Ornitologisk forening M+R i systemet. Alternativt kan du oppgi vårt organisasjonsnummer som er 975717623 eller skrive ut en strekkode her som gjør jobben lettere. 

2. Via SMS. Send GRASROTANDELEN 975717623 til 2020. Tjenesten er gratis.

3. På internett: se informasjon på Norsk Tippings sider om grasrotandelen

768x150-Stott-oss med_din_Grasrotandel