Ei voksen vipe overvåker sine unger ved Nyhamna i Aukra. Foto: Ola Ragnar Gjøra
Ei voksen vipe overvåker sine unger ved Nyhamna i Aukra. Foto: Ola Ragnar Gjøra

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet er utført av  Ola Ragnar Gjøra med blant annet god hjelp av feltmannskaper.

Forord

Denne rapporten er ei oppfølging av viperegistreringer utført i perioden 2018-2020 (Gjøra, 2020) og perioden 2021 (Gjøra, 2021). Kartleggingsarbeid tar for seg hekkebestanden av viper i kommunene Surnadal, Kristiansund, Aukra, Hustadvika og Molde.

Prosjektet er gjort i regi BirdLife Møre og Romsdal. Rapporten viser utviklingen av hekkende viper i fem utvalgte kommuner på Nordmøre og Romsdal. Årets resultat blir sammenlignet med tilsvarende kartlegging gjort i 2020 og 2021.

Dette arbeidet er gjort med støtte fra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Jeg vil også takke ornitologer som har vært med og leitet opp, overvåket og telt opp hekkende viper og fulgt vipeungene fram til de ble flygedyktige. I tillegg må bøndene roses for sin stor velvilje til å vise hensyn til fuglene som holder til på deres eiendommer i jordbukslandskapet. Uten det gode samarbeidet med bondenæringen ville ikke prosjektet vært så vellykket.

Surnadal 12.09.2022
Ola Ragnar Gjøra
Prosjektleder