Kart over anbefalte fuglelokaliteter i Møre og Romsdal

Savner du områder som burde vært med i oversikten ber vi deg sende en mail til foreløpige kartadministratorer Steinar Melby eller Kåre Bent Sunde