Eidsvågleira. Foto: Ingvar Stenberg
Eidsvågleira. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet og rapport - Mareno Nauste (se også fler bidragsytere i forord og selve rapporten). Foto av Ingvar Stenberg.

Forord

Sommeren 1973 foretok John B Jordal eindel observasjonar på Eidsvågleira. Etter dei reultata som han kom til, samt det som den zoologiske foreninga på Sunndalsøra og underteikna har kome til, kan ein slå fast at Eidsvågleira representerar ein av dei viktigaste rasteplasser for trekkfugl i indre del av Romsdal. På dette grunnlag skal eg her gje ein presentasjon av området.

Først vil eg takke John B. Jordal, Arne Holen og Oddvar Hanssen samt Nesset kommune for kart og informasjon over området. Takk også til Per Einar Strand for gjennomlesing.