Den opprinnelige turen til Brattåstjønna ved Sødalen i Frei, Kristiansund er av værmessige årsaker utsatt en uke.

Ny dato er lørdag 14. mai 2022,  kl. 08:00 (utsatt fra tidligere 7. mai).

Arrangementet er oppdatert på Facebook, i Google kalender og i programmet for 2. kvartal.