I alt 11 personer møtte opp til avgang fra Småge kl 09:15 ut til Ona lørdag 28. april 2018. En fra Surnadal, fire fra Molde og seks fra Kristiansund (vi teller med kona di og junior også, Thomas). Det tilsa et massivt større oppmøte på denne fellesturen i forhold til forrige tur til Ona hvor kun guide og formann møtte opp. Værgudene var på vår side og det ble bare bedre og bedre etterhvert som vi kjørte utover. 

Thomas Høyer hansen var guide for dagen og begynte guidingen straks vi var kommet opp i salongen på ferga. Her fikk vi vite om ulike arter og hvor de kunne påtreffes / sees fra ferga utover, til ulike tider på året. Fergeturen bød på flere islom og gulnebblom i ulike drakter fra sommerdrakt, eklipsedrakt og vinterdrakt. Både Thomas, Arnstein og Ola Ragnar hjalp til med bestemmelse av storlomene (gulnebblom og islom) for de av oss som trengte hjelp til det.Vi fikk også sett en liten svartandflokk.

0H6A1463

Etter at vi ankom Ona, startet omvisningen ganske raskt og vi fikk vite om de ulike lokalitetsnavnene (som i stor grad Ona-gjengen har døpt) og biotopene på Ona. Thomas forklarte behørig om hva som kunne forventes, arter som hadde blitt sett tidligere og hvilke teknikker en kunne anvende for å høyne vinnersjansene i tilfeldighetenes spill.

IMG 6234

Vi tok en matpause nedenfor kapellet hvoretter vi ble med Thomas på del to av den guidede turen. 

0H6A1169

Forut for turen hadde det vært noen dager med kaldere og surere vær, som kanskje gjorde sitt til at det ikke var noe spesielt mye småfugl denne helga. Vi fikk imidlertid med oss blant annet vandrefalk, havsule og sandløpere.

Ni av deltagerne dro hjem med ferga som gikk 15:15. To av deltagerne ble igjen til siste ferga og straks 15:15-ferga hadde passert Ona, kom det en aldri så liten "Ona-bombe". Stein, som var med på Ona for første gang, satt ved steingjerdet nede ved "Storesanden". Plutselig satt det en svartstrupe på ei tue noen sekunder. Han fikk knipset den før den forsvant. Ifølge Thomas er svartstrupe kun sett 3 ganger før på Ona.

31460856 10211882720843350 5529500699718582272 n

Dette ble en veldig fin, interessant, lærerik og sosialt hyggelig tur. Både Ona og flere fellesturer med NOF Møre og Romsdal anbefales på det sterkeste.

Vi retter en takk til Thomas for super guiding og til styret i NOF og med leder Olbjørn Kvernberg i spissen, for å sette fokus på - og for å ha utarbeidet et flott vårprogram for å fremme organisasjonsvirksomheten i foreningen.

IMG 6272

IMG 6261

IMG 6250

0H6A1336

NOF MR har i år startet opp et prosjekt som går ut på å bedre vilkåra for vipe og storspove i kulturlandskapet. Spesielt har vipebestanden gått sterkt tilbake. Prosjektet blir gjennomført i 15 kommuner i fylket. Hver kommune har kontaktpersoner som har ansvar for rapportering og iverksetting av tiltak. Tiltak blir gjort i samarbeid med bonden. Det er fint om man henvender seg til kontaktpersonene dersom hekking blir oppdaget. 

Kommune Kontaktperson Telefon E-post
Rindal Jørgen Holte 95744269 jorgen.holte@svorka.net
Surnadal Jo Heggset 90991094 jo.heggset@gmail.com
Sunndal Tor Ålbu 93010193 tor.aalbu@gmail.com
Halsa Kurt Arne Hendseth 91795432 kahendseth@svorka.net
Tingvoll Astrid Kvendbø
Arnstein Gjeldnes
47673699
41455209
askvendb@online.no
fiskeren.arnstein@gmail.com
Aukra Øyvind Gjeldnes 95845399 heidiavset@hotmail.com
Sandøy Øyvind Gjeldnes 95845399 heidiavset@hotmail.com
Smøla Espen Lie Dahl 95210076 espenliedahl@gmail.com
Kristiansund Tore Hals 97553478 tore.hals@maritimewaste.com
Gjemnes Øyvind Gjeldnes
Arnstein Gjeldnes
95845399
41455209
heidiavset@hotmail.com
iskeren.arnstein@gmail.com
Averøy Eivind Sørensen 47602244 ehs24@live.no
Eide Astrid Kvendbø 47673699 askvendb@online.no
Fræna Jenny Hjertvik
Olbjørn Kvernberg
Trygve Brunvoll
90962983
91370899
45604349
me-hjer@online.no
olbjorn.kvernberg@geogroup.no
trybrunvoll@hotmail.com
Molde Olbjørn Kvernberg
Trygve Brunvoll
91370899
45604349
olbjorn.kvernberg@geogroup.no
trybrunvoll@hotmail.com
Nesset Mareno Nauste 90957380 mareno.nauste@nessetpost.no
Ringmerker Øystein Wiik i aksjon på Maletangen. Foto: Olbjørn Kvernberg

Vårprogrammet for turer samt dato for årsmøtet er satt.

  • Lør 07. apr - Maletangen, Fræna
  • Lør 28. apr - Ona
  • Tor 05. apr - Årsmøte, Molde
  • Lør 05. mai - Moldemarka, Molde
  • Tor 24. mai - Gløsvågen, Kristiansund
  • Lør 02. jun - Rindal
  • Lør 16. jun - Runde

pdfSe hele programmet her.

Programmet kan du også se i vår aktivitetskalender, og vil også bli lagt ut som arrangementer på Facebook.

Styret i NOF MR innkaller med dette til Årsmøte i NOF Møre og Romsdal

TID : Torsdag 5. april kl.19:00
STED : Reknes-stabburet, Romsdalsmuseet i Molde
.

I tillegg til vanlige Årsmøtesaker blir det orientering om to viktige prosjekter :
  • Storspove og vipe i kulturlandskapet i samarbeide med Bondelaget m.fl
  • Bekjempelse av mink på Moldeholmene i samarbeide med NJFF

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte ! Se detaljert innkalling nedenfor.

docxInnkalling til årsmøte

Saksunderlag til årsmøte 2018

docxValgkomiteens innstilling til nytt styre 2018

docxForslag til vedtektsendring

docxÅrsmelding NOF Møre og Romsdal 2017

docxRegnskap for NOF Møre og Romsdal 2017

Årets vintertelling av sjøfugl på Smøla ble gjennomført i februar.

Årets tellekorps bestod av fra høyre; Arnstein Gjeldnes, Ketil Valde, Tor Ålbu, Bjørn Elgsaas, Øystein Ålbu, Øyvind Gjeldnes, Tore Hals (foran står Filip K. Hals) og Geir Gaarder. Bildet ble tatt i fjor under tellingen i 2017, men deltagerne er de samme.

Bildet ble tatt av Andreas Hals.

Ingvar Stenberg har scannet og lagt til OUM-rapport nummer 1-1983, av Arne Follestad.

Denne rapporten baserte seg på ornitologiske undersøkelser i Smøla kommune fra 1974-1983 og ble utarbeidet for NVE og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med prøvedrift for vindkraft.

pdfOUM RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 1-1983 Arne Follestad

Eller klikk her for å se flere rapporter

hft 2018 frontFoto: Frode FalkenbergI 2018 går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 27. og søndag 28. januar. For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med har vi også inkludert uken før og etter selve helgen (20. januar til 4. februar).

Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også!

Hagefugltellingen går årlig av stabelen i 14 dager rundt den siste helgen i januar. Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.

Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som ble med for første gang i januar 2008. Vi har hatt en stor årlig økning i antall deltagere, noe vi oppriktig er veldig glade for, samtidig som vi håper at enda flere blir med på denne spennende og viktige kampanjen.

En av målsettingene med hagefugltellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Ved å samle inn denne type informasjon fra mange deltagere kan vi bedre få en forståelse av variasjoner i småfuglenes forekomst i det vinterlige Norden.

Hagefugltellingen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no.

Her kan du legge inn din rapport

Se også mer info om hagefugltelling og info om fugler, ornitologi og aktiviteter hos Fuglevennen.

NOF- MØRE OG ROMSDAL: EKSKURSJON TIL MELLANDSVÅGEN 19. NOVEMBER 2017

Vel framkomne til Mellandsvågen på NOF-ekskursjon konstaterte vi at vervarslet frå kvelden før hadde slått til. Snødrevet var likevel ikkje tettare enn at vi skimta den første islomen - frå bilen. Tradisjon tru var vi med lengst reiseveg kome fram først (frå dalstrøka laaangt innafor), i god tid før annnonsert start av utflukta i 12-tida. Vi mista etterkvart håpet om lysning og starta på returen, da vi vart møtt av ein rørsleg trønder som spådde "snart skin sola". Vi skjønte at vi hadde møtt den harde kjerna, og vart med tilbake. Ved samling litt seinare på støttepunkt Finnset, ialt 6 stk frå begge sider av gjeldande fylkesgrense, måtte vi gje optimisten rett: Fri sikt med solglytt og vindstille var perfekte forhold.

Det vart inga rekordnotering denne dagen, sjølv om dei fleste forventa artane var på plass. Mest talrik var silanda, med ein flokk på nokre titals fuglar. Sjøorre og svartand opptrådte i små grupper, medan havelle og ærfugl viste seg berre enkeltvis. Uoffisielt kan vi og rekna med fire hannar av laksand (før offisiell start av ekskursjonen). Det var lite å sjå til dykkarar, som kan overvintra talrikt her. Kun ein einsleg gråstrupedykkar var alt vi kunne skimte. Kanskje var dette for tidleg på vinteren for både desse artane og for lom (einast tre islom registrert, ingen med gult nebb). Alkefuglar var representert med ei einsleg teiste. Nokre kvitrande fjæreplytt og steinvendarar heldt oss med selskap på svaberga.

Mellandsvågen naturreservat i Aure med omliggande landskapsvernområde vart utvalgt til Ramsarområde i 1996, som eit våtmarksområde av internasjonal verdi. Det har særleg betydning for rastande og overvinterande sjøfugl. Både siland, ærfugl, sjøorre og havelle kan opptre med hundretals fugl, men også for horndykkar og gråstrupedykkar er området viktig (oppgitt makstal på omkring 50 av kvar). Dette ifølge Forvaltningsplanen for området, utarbeida av Møre og Romsdal fylke i 2006. Friviljug arbeid frå NOF har vore viktigaste kunnskapskjelde om fugleliv i området, men planen peikar på at både overvintrande og hekkende sjøfugl bør overvåkast med årlege, standardiserte teljingar.

Komplett artsliste ligg på www.artsobservasjoner.no

Takk til Frank Harald Larsen som velvillig stilte opp som leiar av ekskursjonen.

Tekst:  Ingvar Stenberg  •  Foto: Ola Ragnar Gjøra

Deltagerne på leting etter spillende dobbeltbekkasiner i utkanten av myra

NOF Møre og Romsdal arrangerte tur for sine medlemmer lørdag den 27. mai. 16 personer, derav 5 kvinner, møtte opp i et flott sommervær ved idylliske Igltjønna i Rindal kommune.

Formannen i NOF Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg og undertegna, som var guide for dagen, ønsket alle velkommen og orienterte om dagens innhold. 

Fugletittertårnet ved Igltjønna ble første stoppested. Tårnet som ble en realitet høsten 2011, ble tegnet og satt opp av 15 arkitektstudenter fra NTNU. Det var ikke den store aktiviteten på vannet denne ettermiddagen, men medlemmene kunne få studere to par rugende horndykkere. 

Noen hundre meter øst for fugletittertårnet hekker et svartspettpar på tredje året i ei stor osp. Medlemmene var fulle av begeistring da svartspetthannen med sin karakteristiske fluktlyd kom flygende mot reirtreet. På behørig avstand fikk vi se at de store ungene inne i ospa ble matet. 

En kilometer vest for Igltjønna, der veien krysser elva Rinna, gjorde vi en kort stopp i håp om å få se vintererla. Flere av de tilreisende fra vest i fylket hadde aldri sett vintererle før, og gleden ble derfor stor da vi fikk øye på en hunn som søkte næring ved elvebredden. 

Ekskursjonen fortsatte videre på sørsida av elva oppover mot Romundstadbygda. Her har elva gjennom tusener av år gravd ut bratte skråninger som gir gode hekkeplasser for fjellvåk. Jørgen Holte, som er en ivrig ornitolog fra Rindal, visste om et fjellvåkpar som hadde tilhold her. Bilkortesjen stoppet noen minutter slik at vi med kikkert kunne se de flotte rovfuglene kretse over oss. 

Etter en matpause reiste vi nordover i retning Fossdalen. Det var her vi håpet på dagens høydepunkt. Her ligger fylkets mest kjente dobbeltbekkasinleik. For noen år tilbake kunne man telle 20 spillende hanner. De siste åra har antallet blitt kraftig redusert, og nå er det bare noen få igjen. 

Vi ankom leiken klokka halv ni. Etter noen minutters venting hørte vi den første bekkasinen begynne å spille. Utover kvelden kom enda en hann til spillplassen. Dette karakteristiske spillet hvor hannene strekker hals for så å sprette opp i lufta, var noe de færreste av oss hadde sett. 

Det begynte å bli sent på kvelden og mange av deltakerne skulle kjøre flere timer for å komme hjem. I det vi ankom bilene og skulle starte på hjemturen, fikk vi høre en vendehals synge inne fra bjørkeskogen. Vi utsatte reisen noen minutter og alle var heldige og fikk et glimt av fuglen før vi dro. 

Tekst og foto: Ola Ragnar Gjøra

12 fornøyde deltagere på Maletangen, i alder fra 9 til over 80 år. Foto: Olbjørn Kvernberg.

Vi startet turen med å gå ned i fjæra i Malebukta, og fulgte stranda til ringmerkingsstasjonen på Maletangen under guiding av Øystein Wiik.

Vi fikk se blant annet steinkobbe, storspove, gravand, toppskarv, skjærpiplerke, steinskvett, heipiplerke, bergirisk på turen langs stranda.

Underveis fikk vi også orientering om jettegrytene på Male av Hildur Male. Området har over 30 store og små jettegryter. Når det er riktig vindretning og grov sjø kan det oppstå en sprut på flere titalls meter i lufta fra en trang kanal inn i berget. Hildur fortalte at de under oppveksten ikke fikk lov å gå dit alene, da det var ansett som livsfarlig.

På Maletangen er det satt opp nett, klappfeller og ruser for å fange fugler for ringmerking. Det blir brukt lokkelyd for å tiltrekke fuglene.

Da vi var der fikk vi både skjærpiplerke og heipiplerke i rusene, som ble ringmerket. Øystein Wiik og Rune Karlstad har bare i år ringmerket over 1500 skjærpiplerker. Øvrige arter som er merket er blant annet tundrasnipe, dvergsnipe og myrsnipe. En sjeldenhet var en Grønlandssteinskvett.

DSCN5577Alexander Bjørseth holder stolt sin første fugl (heipiplerke) i hånda. Foto. Olbjørn Kvernberg
Maletangen og området rundt er en fantastisk plass for fugleobservasjoner. 

Og tar du deg en tur, er det stor sannsynlighet for at du treffer Øystein Wiik i full aktivitet med ringmerking.

DSCN4766Øystein Wiik tar en bergirisk ut av klappfella. Foto: Olbjørn Kvernberg.

malekartHer er ruta vi gikk.

I høst inviterer NOF Møre og Romsdal til fire turer med lokal guide : 

Søndag 17.september kl 12.00, Makkevika 
Makkevika, Giske 
Vi besøker Giske Ornitologisk stasjon på vestsida av øya Giske nord for Ålesund. Vi vil delta på ringmerking av fugler på høst-trekket. 
Kontaktperson : Kjell Mork Soot, telefon 913 08 487 

Søndag 1. oktober kl 10.00, Maletangen
Delta på ringmerking av trekkfugler på vår stasjon på Maletangen, Hustad. 
Oppmøte på parkeringsplassen ved grendahuset på Male, Malevegen 513.
Kontaktperson: Øystein Wiik, telefon 906 11 096

Søndag 29. oktober , Ona, kl.9.15 fra Småge fergekai 
Ekskursjon til Ona. En flott fergetur fra Småge (Aukra) til Ona mellom holmer og skjær, hvor vi kan oppleve dykkere, ender og lom. 
På Ona kan vi oppleve vadefugler og andre arter på høsttrekket. 
Oppmøte : Småge fergekai, fergeavgang 9.15. (værforbehold) 
Kontaktperson : Thomas Høyer Hansen , telefon 915 22 752 

Søndag 19. november , Melland naturreservat, kl.12.00 
Fugletur til Melland naturreservat i Aure. 
Aktuelle arter er bl. a. lommer og dykkere. 
Oppmøte : P-plass ved Vean bilverksted på Melland. 
Kontaktperson: Frank Harald Larsen - telefon 994 86 587 

Påmelding til turene er ikke nødvendig.