Deltagerne på leting etter spillende dobbeltbekkasiner i utkanten av myra

NOF Møre og Romsdal arrangerte tur for sine medlemmer lørdag den 27. mai. 16 personer, derav 5 kvinner, møtte opp i et flott sommervær ved idylliske Igltjønna i Rindal kommune.

Formannen i NOF Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg og undertegna, som var guide for dagen, ønsket alle velkommen og orienterte om dagens innhold. 

Fugletittertårnet ved Igltjønna ble første stoppested. Tårnet som ble en realitet høsten 2011, ble tegnet og satt opp av 15 arkitektstudenter fra NTNU. Det var ikke den store aktiviteten på vannet denne ettermiddagen, men medlemmene kunne få studere to par rugende horndykkere. 

Noen hundre meter øst for fugletittertårnet hekker et svartspettpar på tredje året i ei stor osp. Medlemmene var fulle av begeistring da svartspetthannen med sin karakteristiske fluktlyd kom flygende mot reirtreet. På behørig avstand fikk vi se at de store ungene inne i ospa ble matet. 

En kilometer vest for Igltjønna, der veien krysser elva Rinna, gjorde vi en kort stopp i håp om å få se vintererla. Flere av de tilreisende fra vest i fylket hadde aldri sett vintererle før, og gleden ble derfor stor da vi fikk øye på en hunn som søkte næring ved elvebredden. 

Ekskursjonen fortsatte videre på sørsida av elva oppover mot Romundstadbygda. Her har elva gjennom tusener av år gravd ut bratte skråninger som gir gode hekkeplasser for fjellvåk. Jørgen Holte, som er en ivrig ornitolog fra Rindal, visste om et fjellvåkpar som hadde tilhold her. Bilkortesjen stoppet noen minutter slik at vi med kikkert kunne se de flotte rovfuglene kretse over oss. 

Etter en matpause reiste vi nordover i retning Fossdalen. Det var her vi håpet på dagens høydepunkt. Her ligger fylkets mest kjente dobbeltbekkasinleik. For noen år tilbake kunne man telle 20 spillende hanner. De siste åra har antallet blitt kraftig redusert, og nå er det bare noen få igjen. 

Vi ankom leiken klokka halv ni. Etter noen minutters venting hørte vi den første bekkasinen begynne å spille. Utover kvelden kom enda en hann til spillplassen. Dette karakteristiske spillet hvor hannene strekker hals for så å sprette opp i lufta, var noe de færreste av oss hadde sett. 

Det begynte å bli sent på kvelden og mange av deltakerne skulle kjøre flere timer for å komme hjem. I det vi ankom bilene og skulle starte på hjemturen, fikk vi høre en vendehals synge inne fra bjørkeskogen. Vi utsatte reisen noen minutter og alle var heldige og fikk et glimt av fuglen før vi dro. 

Tekst og foto: Ola Ragnar Gjøra

12 fornøyde deltagere på Maletangen, i alder fra 9 til over 80 år. Foto: Olbjørn Kvernberg.

Vi startet turen med å gå ned i fjæra i Malebukta, og fulgte stranda til ringmerkingsstasjonen på Maletangen under guiding av Øystein Wiik.

Vi fikk se blant annet steinkobbe, storspove, gravand, toppskarv, skjærpiplerke, steinskvett, heipiplerke, bergirisk på turen langs stranda.

Underveis fikk vi også orientering om jettegrytene på Male av Hildur Male. Området har over 30 store og små jettegryter. Når det er riktig vindretning og grov sjø kan det oppstå en sprut på flere titalls meter i lufta fra en trang kanal inn i berget. Hildur fortalte at de under oppveksten ikke fikk lov å gå dit alene, da det var ansett som livsfarlig.

På Maletangen er det satt opp nett, klappfeller og ruser for å fange fugler for ringmerking. Det blir brukt lokkelyd for å tiltrekke fuglene.

Da vi var der fikk vi både skjærpiplerke og heipiplerke i rusene, som ble ringmerket. Øystein Wiik og Rune Karlstad har bare i år ringmerket over 1500 skjærpiplerker. Øvrige arter som er merket er blant annet tundrasnipe, dvergsnipe og myrsnipe. En sjeldenhet var en Grønlandssteinskvett.

DSCN5577Alexander Bjørseth holder stolt sin første fugl (heipiplerke) i hånda. Foto. Olbjørn Kvernberg
Maletangen og området rundt er en fantastisk plass for fugleobservasjoner. 

Og tar du deg en tur, er det stor sannsynlighet for at du treffer Øystein Wiik i full aktivitet med ringmerking.

DSCN4766Øystein Wiik tar en bergirisk ut av klappfella. Foto: Olbjørn Kvernberg.

malekartHer er ruta vi gikk.

I høst inviterer NOF Møre og Romsdal til fire turer med lokal guide : 

Søndag 17.september kl 12.00, Makkevika 
Makkevika, Giske 
Vi besøker Giske Ornitologisk stasjon på vestsida av øya Giske nord for Ålesund. Vi vil delta på ringmerking av fugler på høst-trekket. 
Kontaktperson : Kjell Mork Soot, telefon 913 08 487 

Søndag 1. oktober kl 10.00, Maletangen
Delta på ringmerking av trekkfugler på vår stasjon på Maletangen, Hustad. 
Oppmøte på parkeringsplassen ved grendahuset på Male, Malevegen 513.
Kontaktperson: Øystein Wiik, telefon 906 11 096

Søndag 29. oktober , Ona, kl.9.15 fra Småge fergekai 
Ekskursjon til Ona. En flott fergetur fra Småge (Aukra) til Ona mellom holmer og skjær, hvor vi kan oppleve dykkere, ender og lom. 
På Ona kan vi oppleve vadefugler og andre arter på høsttrekket. 
Oppmøte : Småge fergekai, fergeavgang 9.15. (værforbehold) 
Kontaktperson : Thomas Høyer Hansen , telefon 915 22 752 

Søndag 19. november , Melland naturreservat, kl.12.00 
Fugletur til Melland naturreservat i Aure. 
Aktuelle arter er bl. a. lommer og dykkere. 
Oppmøte : P-plass ved Vean bilverksted på Melland. 
Kontaktperson: Frank Harald Larsen - telefon 994 86 587 

Påmelding til turene er ikke nødvendig. 

CRW 2531 dualisoKjell og Thomas, to unge karer på Male i 2007, men "even going stronger" i dag.

NOF Møre og Romsdal ønsker å øke foreningsaktiviteten og som en av flere måter å oppnå det på er det planlagt en rekke fellesturer og aktiviteter utover våren 2017. Vi håper vårens varierte og rike program skal skape entusiasme blant eksisterende medlemmer og fuglevenner og ikke minst skape interesse og blest for potensielle nye medlemmer. Vi ønsker også å nå ut til flere ved å la våre lokale media ta del i og informere om våre aktiviteter til et bredt publikum. Kick-off på sesongen blir allerede 1.april. hvor vi inviterer medlemmer og interesserte til felles dugnad på Male Ringmerkingsstasjon. Videre er det ekskursjon til Ona, årsmøte, tur til Moldemarka, tur til Gløsvågen, tur til Rindal, og tur til Runde.

IMG 2897Kjell Olav Bøklepp i aksjon på Rangønes i 2010

Da er det straks tid for den årlige vintertellingen av sjøfugl på Smøla. Første ledige helg er 4-5.februar 2017. Tilbakemelding fra frivillige observatører ønskes. Det er også ønskelig at dere oppgir andre helger dere eventeult har mulighet for å være med, hvis forannevnte helg ikke passer.

Tilbakemeldinger kan gis til Tore Hals på tlf: 97 55 34 78.

fuglekikkerne

Her finner du videoene fra videoserien Fuglekikkerne, produsert av Streambird.

rapp1 2016 oumOUM har publisert en rapport av Ola Ragnar Gjøra som omhandler kartlegging av fugl i et barskogsområde i Rindal.

pdfOUM - Rapportserie - Rapport nr. 1 - 2016

Du kan se flere rapporter fra OUM på denne linken.

Det er vår, og mange av trekkfuglene har kommet. De er tidlig oppe for å hevde revir, og vi får høre og se mange av våre mest kjente fugler – og kanskje noen sjeldne ?
Bli med på en opplevelsesrik tur sammen med en av landets fremste fugleeksperter.

Tid : Lørdag 9. mai kl.06.30.

Sted : Oppmøte ved Kongebjørka på Glomstua. Turen tar 2 - 3 timer. Ta med kikkert.

Turen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening(NOF), avd. Møre og Romsdal

Sted : Thon Hotel Moldefjord, Storgata 8, 6413 Molde

Tid : Mandag 20. april 2015 , kl.19.00

SAKSLISTE :

  1. Valg av Møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av Årsmelding 2014, inklusive OUM
  4. Godkjenning av regnskapet for 2014
  5. Fastsettelse av kontingent for 2016
  6. Valg av Styre, OUM-leder, Valgkomite, Revisor

Øvrig Program :

Morten Ree fra NOF sentralt vil gi en orientering om NOF, inklusive Årsmøte i Tønsberg

VEL MØTT !

pdfValgkomiteens innstilling til nytt styre i 2015

Det arbeides med ny rødlistestatus for arter i Norge, som er varslet ferdigstilt i november 2015 (se Artsdatabanken). I denne sammenheng oppfordres det til å bidra med kunnskap. I Vår Fuglefauna ble det nylig publisert en artikkel om ny kunnskapsstatus for hubro, med forslag om negradering av rødlistestatus. Med tung faglig bakgrunn fra fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, har et knippe tatt til motmæle. Se: Endring av rødlistestatus for hubro på sviktende grunnlag?