Gjemnes kommunehus i Nordmørsvegen 24 på Batnfjordsøra, Gjemnes. Screenshot fra Google Streetview
Gjemnes kommunehus i Nordmørsvegen 24 på Batnfjordsøra, Gjemnes. Screenshot fra Google Streetview

Tid : Torsdag 1. februar kl 19:00-21:00

Sted : Kommunestyresalen Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra

Vi har denne gangen gjesteforeleser Bård Gunnar Stokke som vil gi oss et spennende foredrag med tittelen :

 Gauken- en ubuden gjest 

ård Gunnar Stokke er fra Storlandet, og er seniorforsker på NINA, og Norges fremste ekspert på gauk.

I tillegg vil Geir Gaarder gi en oversikt over våre prosjekter i 2024. Dette inkluderer blant annet:

  • Supplerende kartlegging av krykkje på Nordmøre
  • Taksering av trekkfugl i Sandblåst-Gaustadvågen
  • Tiltak for hekkende vipe i jordbrukslandskapet
  • Kartlegging av hekkebestand av kolonihekkende sjøfugl på Nordmøre
  • Kartlegging av tretåspett

Våre medlemsmøter skal være en arena for våre medlemmer til å diskutere aktuelle tema som medlemmene er opptatt av. Det er derfor en flott anledning til å diskutere det du er opptatt av akkurat nå. Det er ikke sikkert du får svar på alt du lurer på, men sannsynligheten er stor…..