Det ser jomen ut til å tegne for et godt Rallusår, etter to magre. Nytt Rallus i farta!

Den nye sunnmørsbaserte Rallusredaksjonen jobber jamnt og er nå klare med årets andre utgave av medlemsbladet. Dette går straks i posten,og vil komme i alle medlemmenes postkasser i medio november. 

De av dere som eventuelt ikke får bladet eller som ønsker å bli medlemmer, ta kontakt med kasserer i foreninga på epost: kbsunde@gmail.com

thumb_IMG_0478-3I dag fikk vi inn ei jordugle fra Åsgard A, som sannsynligvis hadde vært med en supplybåt et stykke av veien. Ugla ble fanget inn på boreskipet på lørdag den 3. oktober 2010 og var i en heller laber tilstand. Etter litt tvangsforing med kyllingkjøtt og vann kom den imidlertid snart til hektene.

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle fronte "hippster"-telefonen IPhone, men nå er det altså kommet en app til denne - Birds of Northern Europe app -  som ser ut til å få bra kritikk. Er vel forhåpentligvis ikke lenge før at den også kommer til skikkelige smart-telefoner - les: ANDROID.

Les mer

Første nummer av medlemsbladet for 2010 er allerede ute. Det ble sendt ut medio juli,og skal nå være ankommet alle abonnenter. Er du medlem og ikke har mottatt bladet, eller ønsker du å melde deg inn i NOF M&R ta kontakt med kasserer på kbsunde@gmail.com
Da er den første åkerriksa registert syngende i Møre og Romsdal. NOF har gående et kartleggingsprosjekt på arten, og oppfordrer medlemmer og andre med å bidra med registreringer.

Mens den ene av de nye fugleartene for fylket har vært velsett av mange, har den andre opptrådt spøkelsesaktig og har kanskje ikke blitt sett av noen... Kalanderlerken på Smøla holder sannsynligvis fortsatt stand, som den første fuglen som har holdt seg en stund i Norge, etter at den har blitt oppdaget. Mens den radiomerkede storskrikørnen "Tønn" nå har hatt sitt "korstog" også i Møre og Romsdal, etter å ha vært gjennom Trøndelagsfylkene.

Bydua er en kosmopolitisk art som er svært tilpasningsdyktig til mennesker. I Møre og Romsdal er det små og lokale grupper av byduer, og Kristiansund har en av de største - med anslagsvis 60+ fugler. I dag startet den systematiske kartleggingen ved bruk av ringmerking og fargeringer.

Det blir årsmøte i fylkesavdelingen 27. april, kl 17.00 på Hotell Molde (Storgata 19) i Molde. Forrige årsmøte var for tre år siden, 31. mars  2007. Et kjærkomment nyvalg av styremedlemmer er på planen, hvor nykomlingene er fra Sunnmøre.

IMG_3975
Vintertellingen på Smøla i år avslørte først en flokk på 5-6 individer, og det ble antatt at det kanskje var snakk om overvintrere. Da et annet tellelag også telte to småflokker med tre individer i hver, begynte for alvor mistankene å melde seg om tidlig trekk. Er det andre som har sett tjeld den siste tiden, må de gjerne kommentere under denne artikkelen.

IMG_2925_copy

Kom akkurat over denne artikkelen fra arkivet i Nordvestnytt. Det ser ut til at Smøla Vindpark kan bli enda større. Hvordan skal det gå når også de grønne partiene ikke ser de kontroversielle aspektene ved denne grønne energien når den blir eksperimentert med i en av landets rikeste fugleområder?

"SMØLA: Både Smøla Sv og Smøla Venstre sier i en høringsuttale til forslaget til energi- og klimaplan for kommunen, at de ønsker utvidelse av Smøla vindpark."

Les mer i Nordvestnytt