Vi har sett at fiskemåkene har gjort det i økende omfang. Tatt takene til bruk for hekking. Nå ser ternene ut til å følge etter !?!

Så skjedde det vi fryktet. Norges Vassdrags- og energivesen (NVE) har gitt konsesjon til to vindkraftverk i Møre og Romsdal - i Haram og Sandøy.

bwstilt_red.jpg
Klar for feltsatsing og sosialt samvær? Sett av helga 30. april til 1. juni. Da er det igjen klart for vårsatsing på Smøla. Påmelding kan gjøres i kommentarfeltet til denne artikkelen.

Foto: Kjetil Schjølberg. 

Etter å ha vært helt fraværende i mars-april fra Romsdal til Nordmøre, bortsett fra noen helt få individer på Smøla, har sanglerka i helga ankommet med få individer i Fræna. I kveld var også ett individ på plass på Freistranda. Kommer den for fullt nå, eller har bestanden i MR fått seg en knekk?
Gjennom de siste år har vi hatt tre internettbaserte rapporteringssystemer for fugler i Møre og Romsdal: nofmr.no, fugler.net og feltornitologene.no. Nå har Artsdatabanken dukket opp, og hva vil det si for oss?

spisshalesnipe2.jpgDet er temmelig sjelden at vi finner nye arter for fylkets fuglegfauna - og enda sjeldnere at vi finner dem i posten !

thumb_thefirstegg1_web.jpg

  Sunnmørsposten og Prosjekt havørn gjentar suksessen fra i fjor, og presenterer livet på reirkanten - for havørna. Den beste reality-TVen å få?

NOF MR arrangerer smølatelling og sosialt samvær helgen 1.-2. mars. Det vil bli overnatting på Rødvingbrygga på Veidholmen. Vi setter som øvre grense 14 overnattere, og bindende påmelding skjer i kommentarfeltet på denne artikkelen. Kostnader til overnatting og mest mulig av reiseutgiftene blir dekket av foreningen. 

Det er etablert nytt bildegalleri på NOFMR. Det nye galleriet finner du her foreløpig til venstre under diverse-menyen.
Etter at du har logget inn, finner du den nye bildeinnleggingsfunksjonen  i brukermenyen - Legg til bilde.

I linken under finner dere skriv fra Stavanger Museum og Ringmerkingssentralen og jeg ber alle sette seg grundig inn i dette og forholde seg til nye endringer som skissert.
NB! Husk rapporteringsfrister.

doc Informasjon for ringmerkere 14/01/2008,12:25

Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.