Artsdatabanken har tatt mål av seg til å navnsette dyr og planter i den norske faunaen. Merk svært kort høringsfrist - 1. mars 2009!

NOF MR har igjen fått oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) med sjøfugltellingen på Smøla. Det blir overnatting på Rødvingbryggå.

NOF arrangerer Hagefugltellingen 2009 førstkommende helg - 24. og 25. januar. Arrangementet går samtidig i alle nordiske land og NOF er med for andre gang.

Etter nær tre års behandlingstid vedtok Kongen i statsråd i dag ny verneplan for Smøla. Og pressemeldingen har tittelen - "Internasjonal verdifull natur på Smøla vernet".

Opplegget er nå klart. Det vil bli en tredeling mellom 1) fugleregistering i Kristiansund 20.12-04.01, 2) lagsregistering av Kristiansund 4. januar og 3) samling på Onkel i Kristiansund. 

NOF Møre og Romsdal er 40 år i år, stiftet 1. april 1968. Jubileet vil bli markert med flere artikler i Rallus.

Rallus lar dessverre vente på seg, men begynner snart å vifte med vingene. Nytt trykkeri er på gang, med delvis fargetrykk. La oss håpe at ordtaket - den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves - også har gyldighet i denne situasjonen.
Nå er det tid for oppsummering av årets åkerriksefunn i Møre & Romsdal.

De myypende korsnebbene er over oss, men klarer du å finne en? Da er det best å kjenne lyden, og ha ørene på stilk.

Fra en av våre registrerte medlemmer, Geir Inge Bjørneseth Brekke har vi fått inn en link til hans siste kortfilm om sjøfugl på Sunnmøre. Filmen fikk 3.plass (av 32) i en internasjonal videkonkurranse på nett.

Opptakene er gjort på Runde i Herøy kommune og på Kvamsøy i Sande Kommune.

Havsfugltur ut fra Smøla. Båten Havbrua er booka til lørdag 6. september. Opplegget blir som tidligere år, med avgang fra Veiholmen tidlig på morgenen, turens varighet vil bli ca 6-8 timer. Deltagerne må påberegne å ankomme Smøla  fredagskvelden for å rekke avgang lørdag morgen.