I linken under finner dere skriv fra Stavanger Museum og Ringmerkingssentralen og jeg ber alle sette seg grundig inn i dette og forholde seg til nye endringer som skissert.
NB! Husk rapporteringsfrister.

doc Informasjon for ringmerkere 14/01/2008,12:25

Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.

thumb_myrsnipe.jpgOUM har fått midler fra Fylkesmannen til å fremskaffe data fra verneområdene i Møre og Romsdal, som forvaltningen ikke har fra før. Se meldingen fra OUM-leder Ingvar Stenberg.

thumb_rallus_2007_3_forside.jpgVel blåst, og bladet ble levert til pressen i dag. Da skal det rekke å dumpe ned i postkassa innen nyttår.

Hovedartiklene er:
- Sjeldne fugler i Møre og Romsdal i 2006
- Tristanalbatross  ved Grip !
- Fuglekassesesongen 2007
- Observasjoner for perioden 01.09-30.11

coffee.jpg Som kjent slås Frei sammen med Kristiansund 1. januar 2008.
Benytt anledningen til å se de aller siste fuglene i Frei kommune!

Fuglemiljøet samles, lørdag 29. desember:
  • 1.Fugletur på Freistranda - oppmøte kl 10.00 ved Frei kirke
  • 2. Annonsert møte i Ynglingen avlyst pga laber interesse

Interesse tegnes til astrid@freiskole.no

De fleste har vel fått med seg det omfattende oljeutslippet 12. desember. Vind- og strømforhold har gått i en Nordøstlig retning, og meteorologene regner med at Sogn og Fjordane kan få mindre oljepåslag. For Møre og Romsdal kan det tenkes at det også vil komme oljesøl, og i alle fall oljeskadede sjøfugl. Spesielt alkefugl og havhest antas å være i høyrisikogruppen. Derfor, vær på vakt for dette og gi melding til NOF - i første omgang til melanocorypha@yahoo.no 

NOF Sør-Trøndelag har tatt initiativ til en regionssamling om hubro (årets fugl for NOF i 2008) for NOF ST, NT og MR lørdag 12. januar 2008. Fyldig og interessant program er laget, og grip sjansen til å lære mer om vår største ugle. Husk påmeldingsfrist 7. januar!

Program og ytterligere påmeldingsinfo her - pdf Hubroseminar - invitasjon 110.21 Kb

thumb_gmap1.jpgØverst oppe på framsida er det en knapp som sier Kart .

Dette er et verktøy under utvikling som har begynt å ta form. Her vil du kunne finne ganske, for ikke å si sjokkerende nøyaktige stedsangivelser av spesielle observasjoner (bomber), en oversikt over vernede områder i fylket og en oversikt over heite (rød)og mindre heite (gul og grå kikkert) fuglelokaliteter i fylket, med en kort beskrivelse og essensiell informasjon om punktene. Vi trenger din hjelp for å få en så fullstendig oversikt som mulig.

 

Lengter du etter kvalmende hete, solbrenthet og ørkenskåding? Da kan du ta sjansen på å bli med på tur til Oman. Avhengig av interesse arrangerer Kjetil Schjølberg guida fugletur i dette ørkenlandet han kjenner bedre enn sin egen bukselomme.

desertwarbler2

 

Da skal man automatisk få en forenklet PDA versjon når en logger på med PDA eller mobil på nofmr.no.

Listet nedover kan man logge inn, få siste observasjoner (trykk på + tegnet), site bilder, siste MMS blogger, siste øvrige forumposter og siste artikler. Alt i en pen scrollbar liste.

Gi meg tilbakemelding om det ønskes lagt til mer info i denne. 

I dagens Tidens Krav (5. november) står å lese at Sunndal kommune har gitt fellingstillatelse for en svartspett som har hakket et hull i en låvevegg. Skjønnsomt eller skjønnsløst?