NOF Møre og Romsdal er 40 år i år, stiftet 1. april 1968. Jubileet vil bli markert med flere artikler i Rallus.

Rallus lar dessverre vente på seg, men begynner snart å vifte med vingene. Nytt trykkeri er på gang, med delvis fargetrykk. La oss håpe at ordtaket - den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves - også har gyldighet i denne situasjonen.
Nå er det tid for oppsummering av årets åkerriksefunn i Møre & Romsdal.

De myypende korsnebbene er over oss, men klarer du å finne en? Da er det best å kjenne lyden, og ha ørene på stilk.

Fra en av våre registrerte medlemmer, Geir Inge Bjørneseth Brekke har vi fått inn en link til hans siste kortfilm om sjøfugl på Sunnmøre. Filmen fikk 3.plass (av 32) i en internasjonal videkonkurranse på nett.

Opptakene er gjort på Runde i Herøy kommune og på Kvamsøy i Sande Kommune.

Havsfugltur ut fra Smøla. Båten Havbrua er booka til lørdag 6. september. Opplegget blir som tidligere år, med avgang fra Veiholmen tidlig på morgenen, turens varighet vil bli ca 6-8 timer. Deltagerne må påberegne å ankomme Smøla  fredagskvelden for å rekke avgang lørdag morgen.

Vi har sett at fiskemåkene har gjort det i økende omfang. Tatt takene til bruk for hekking. Nå ser ternene ut til å følge etter !?!

Så skjedde det vi fryktet. Norges Vassdrags- og energivesen (NVE) har gitt konsesjon til to vindkraftverk i Møre og Romsdal - i Haram og Sandøy.

bwstilt_red.jpg
Klar for feltsatsing og sosialt samvær? Sett av helga 30. april til 1. juni. Da er det igjen klart for vårsatsing på Smøla. Påmelding kan gjøres i kommentarfeltet til denne artikkelen.

Foto: Kjetil Schjølberg. 

Etter å ha vært helt fraværende i mars-april fra Romsdal til Nordmøre, bortsett fra noen helt få individer på Smøla, har sanglerka i helga ankommet med få individer i Fræna. I kveld var også ett individ på plass på Freistranda. Kommer den for fullt nå, eller har bestanden i MR fått seg en knekk?
Gjennom de siste år har vi hatt tre internettbaserte rapporteringssystemer for fugler i Møre og Romsdal: nofmr.no, fugler.net og feltornitologene.no. Nå har Artsdatabanken dukket opp, og hva vil det si for oss?