spisshalesnipe2.jpgDet er temmelig sjelden at vi finner nye arter for fylkets fuglegfauna - og enda sjeldnere at vi finner dem i posten !

thumb_thefirstegg1_web.jpg

  Sunnmørsposten og Prosjekt havørn gjentar suksessen fra i fjor, og presenterer livet på reirkanten - for havørna. Den beste reality-TVen å få?

NOF MR arrangerer smølatelling og sosialt samvær helgen 1.-2. mars. Det vil bli overnatting på Rødvingbrygga på Veidholmen. Vi setter som øvre grense 14 overnattere, og bindende påmelding skjer i kommentarfeltet på denne artikkelen. Kostnader til overnatting og mest mulig av reiseutgiftene blir dekket av foreningen. 

Det er etablert nytt bildegalleri på NOFMR. Det nye galleriet finner du her foreløpig til venstre under diverse-menyen.
Etter at du har logget inn, finner du den nye bildeinnleggingsfunksjonen  i brukermenyen - Legg til bilde.

I linken under finner dere skriv fra Stavanger Museum og Ringmerkingssentralen og jeg ber alle sette seg grundig inn i dette og forholde seg til nye endringer som skissert.
NB! Husk rapporteringsfrister.

doc Informasjon for ringmerkere 14/01/2008,12:25

Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.

thumb_myrsnipe.jpgOUM har fått midler fra Fylkesmannen til å fremskaffe data fra verneområdene i Møre og Romsdal, som forvaltningen ikke har fra før. Se meldingen fra OUM-leder Ingvar Stenberg.

thumb_rallus_2007_3_forside.jpgVel blåst, og bladet ble levert til pressen i dag. Da skal det rekke å dumpe ned i postkassa innen nyttår.

Hovedartiklene er:
- Sjeldne fugler i Møre og Romsdal i 2006
- Tristanalbatross  ved Grip !
- Fuglekassesesongen 2007
- Observasjoner for perioden 01.09-30.11

coffee.jpg Som kjent slås Frei sammen med Kristiansund 1. januar 2008.
Benytt anledningen til å se de aller siste fuglene i Frei kommune!

Fuglemiljøet samles, lørdag 29. desember:
  • 1.Fugletur på Freistranda - oppmøte kl 10.00 ved Frei kirke
  • 2. Annonsert møte i Ynglingen avlyst pga laber interesse

Interesse tegnes til astrid@freiskole.no

De fleste har vel fått med seg det omfattende oljeutslippet 12. desember. Vind- og strømforhold har gått i en Nordøstlig retning, og meteorologene regner med at Sogn og Fjordane kan få mindre oljepåslag. For Møre og Romsdal kan det tenkes at det også vil komme oljesøl, og i alle fall oljeskadede sjøfugl. Spesielt alkefugl og havhest antas å være i høyrisikogruppen. Derfor, vær på vakt for dette og gi melding til NOF - i første omgang til melanocorypha@yahoo.no 

NOF Sør-Trøndelag har tatt initiativ til en regionssamling om hubro (årets fugl for NOF i 2008) for NOF ST, NT og MR lørdag 12. januar 2008. Fyldig og interessant program er laget, og grip sjansen til å lære mer om vår største ugle. Husk påmeldingsfrist 7. januar!

Program og ytterligere påmeldingsinfo her - pdf Hubroseminar - invitasjon 110.21 Kb