Det blir årsmøte i fylkesavdelingen 27. april, kl 17.00 på Hotell Molde (Storgata 19) i Molde. Forrige årsmøte var for tre år siden, 31. mars  2007. Et kjærkomment nyvalg av styremedlemmer er på planen, hvor nykomlingene er fra Sunnmøre.

Oppdatert innkalling til årsmøte april 2010.

Kjære medlem
Styret i NOF M&R inviterer til årsmøte i Molde tirsdag 27.04.2010. kl. 17.00

Vi håper at årsmøtesamlingen får god deltakelse da dette møtet er et av de få sosiale treffpunkt for medlemmene i foreningen. Valgkomité  har vært i sving i forhold til å verve ny medlemer som kan trå inn etter de som står på valg.

Valgkomité  sin innstilling er som følger;

Leder Olav J. Runde, ny
Kasserer Kåre B. Sunde, gjenvalg
Styremedlem Astrid Kvendbø, gjendvalg
Styremedlem Nelly Huserbråten, ny
Redaktør Rallus Stian Molskred
Leder OUM Ingvar Stenberg, gjenvalg

Vi håper at flest mulig møter, slik at vi i styret kan få tildelt nye ideer og inspirasjon fra flest mulig medlemmer.

Praktiske opplysninger:
Årsmøtet avholdes på Hotel Molde i Molde fra kl. 17.00. Mat og drikke er mulig å få kjøpt på Hotellet eller like i nærheten. Mat må påregnes å bekostes av egen lomme.

Program :

Kl. 17.30               Åpning av årsmøtet v / Leder Tore Hals. Årsmøtet vil bli gjennomført i hht

foreningens gjeldende vedtekter.

Faste poster på årsmøtet jf. § 3.1.4. i vedtektene
(a) Valg av dirigent, referent, to protokollanter og tellekorps. Navneopprop med sjekk av stemmeberettigede.
(b) Godkjenning av årsmøteinnkalling.
(c) Godkjenning av regnskap og årsmelding (inklusive aktiviteter i komiteer og utvalg, herunder OUM).
(d) Fastsettelse av kontingent.
(e) Valg, jf.  § 4. i vedtektene.

Kl. 19.30               Åpen post!

Det vil bli ordnet med mulihet for påkobling via PC og prosjektor.

TA MED BILDER OG SAKER SOM KAN ENGASJERE.

Vennlig hilsen
For Styret NOF M&R
Tore Hals