Mens den ene av de nye fugleartene for fylket har vært velsett av mange, har den andre opptrådt spøkelsesaktig og har kanskje ikke blitt sett av noen... Kalanderlerken på Smøla holder sannsynligvis fortsatt stand, som den første fuglen som har holdt seg en stund i Norge, etter at den har blitt oppdaget. Mens den radiomerkede storskrikørnen "Tønn" nå har hatt sitt "korstog" også i Møre og Romsdal, etter å ha vært gjennom Trøndelagsfylkene.


Espen har tidligere lagt inn en tråd med nettstedet for Tønn der plottene kan leses av. Se ev en pdf-versjon av plottet fra ferden gjennom Møre og Romsdal, her. Dessverre er det et kraftig etterslep i plottingen, og det hadde vært temmelig interessant og ha fått en nåtidsoppdatering... Av ruten kan vi se at fuglen 10. juni fulgte ruten: Sunndal-Surnadal-Halsa og Aure, før den igjen dro opp til Trøndelag. Vi får håpe at den returnerer!

PS: Det kommer av og til opp en alternativ rute til ovennevnte plott, og i så fall er det nok bare Rindal som kan smykke seg med denne staselige arten, og da 11. juni... (merkelig at det kommer opp et alternativt plott med alternativ dato). Pdf-versjon av det plottet kan du se her.