I en av flere artikler i NRK, kommer det frem at enkelte Kristiansundspolitikere med ordføreren i spissen fremdeles ønsker å bruke Fugløya som oljebasefundament.

Det er heldigvis Fylkesmannen som har siste ord i denne saken og der er det heldigvis et kompetansenivå, en beslutningsdyktighet og en overstyrende myndighet som gjør at jeg egentlig ikke er så bekymret for at Øyen skal greie å samle sine meningsfeller.

I mellomtiden bør det settes fokus på hvor viktig denne ressursen er og kanskje også opplyse ordføreren om at det finnes alternativer for utvidelse av baseområdet. Man trenger ikke nødvendigvis å være motstander av en oljebaseutvidelse selv om man ønsker å bevare Fugløya. Det bør filmes, fotograferes og dokumenteres som det aldri har vært gjort før på Fugløya i året som kommer.

Hvis denne artikkelen i NRK distrikt siterer ordføreren riktig, "Han er klar på at byen ikke kan leve bare av måser", synes jeg dette er en skremmende forenkling og og en tåpelig spøk i forhold til den alvorlige konsekvensen av hans og hans meningsfellers ensidige plan om hvordan baseområdet skal utvides.

Natur og Ungdom har opprettet en egen Facebookgruppe med navnet "Vern Fugløya" på denne linken. Jeg oppfordrer alle til å melde seg inn i denne gruppen for å vise sin støtte til en god sak og samtidig vise sin avsky mot politikere med holdninger som hadde passet bedre under den industrielle revolusjon. Da var heller ikke slike ting så viktige.

Dimensjonen av tåpelighetene i ordførerens utspill gjør at jeg kanskje også ikke ser bort fra at ordføreren er utsatt for et skittent politisk spill. Kanskje dette er en slags drittpakke iscenesatt av hans motstandere hvor hans hode blir servert på sølvat til opposisjonen. I så fall, vær varsom ordfører Øyen ;-)