Lokallaget i Kristiansund drar i regi av Øyvind Gjeldnes i gang en fugletelling i Kristiansund i helgen 16.-17. januar 2010. Lørdagen blir landfuglene i byen talt opp, mens søndagen blir viet landfuglene på Frei. Neste helg skal sjøfuglene til pers.

Som foregående vinter gjelder det å se maksimalt antall arter i vinterperioden desember-februar, og i år tas det sikte på å få tallfestet antall individer i tillegg. På grunn av laber oppslutning (bare Jørn R. Gustad, Tore Hals og Øyvind Gjeldnes m/gutta boys) og litt for hard (meldt) vind satser vi på å dekke landfugler i byen. Jørn tar Innlandet og Kirklandet, Tore Nordlandet og  Øyvind og kidsa griper fatt på Gomalandet og eventuelt litt av Nordlandet. Alle arter blir talt opp, også f eks gråspurv og kråker.

Har du lyst til å være med så ta kontakt med Øyvind på tlf 95845399.