bwstilt_red.jpg
Klar for feltsatsing og sosialt samvær? Sett av helga 30. april til 1. juni. Da er det igjen klart for vårsatsing på Smøla. Påmelding kan gjøres i kommentarfeltet til denne artikkelen.

Foto: Kjetil Schjølberg. 

Etter å ha vært helt fraværende i mars-april fra Romsdal til Nordmøre, bortsett fra noen helt få individer på Smøla, har sanglerka i helga ankommet med få individer i Fræna. I kveld var også ett individ på plass på Freistranda. Kommer den for fullt nå, eller har bestanden i MR fått seg en knekk?
Gjennom de siste år har vi hatt tre internettbaserte rapporteringssystemer for fugler i Møre og Romsdal: nofmr.no, fugler.net og feltornitologene.no. Nå har Artsdatabanken dukket opp, og hva vil det si for oss?

spisshalesnipe2.jpgDet er temmelig sjelden at vi finner nye arter for fylkets fuglegfauna - og enda sjeldnere at vi finner dem i posten !

thumb_thefirstegg1_web.jpg

  Sunnmørsposten og Prosjekt havørn gjentar suksessen fra i fjor, og presenterer livet på reirkanten - for havørna. Den beste reality-TVen å få?

NOF MR arrangerer smølatelling og sosialt samvær helgen 1.-2. mars. Det vil bli overnatting på Rødvingbrygga på Veidholmen. Vi setter som øvre grense 14 overnattere, og bindende påmelding skjer i kommentarfeltet på denne artikkelen. Kostnader til overnatting og mest mulig av reiseutgiftene blir dekket av foreningen. 

Det er etablert nytt bildegalleri på NOFMR. Det nye galleriet finner du her foreløpig til venstre under diverse-menyen.
Etter at du har logget inn, finner du den nye bildeinnleggingsfunksjonen  i brukermenyen - Legg til bilde.

I linken under finner dere skriv fra Stavanger Museum og Ringmerkingssentralen og jeg ber alle sette seg grundig inn i dette og forholde seg til nye endringer som skissert.
NB! Husk rapporteringsfrister.

doc Informasjon for ringmerkere 14/01/2008,12:25

Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.

thumb_myrsnipe.jpgOUM har fått midler fra Fylkesmannen til å fremskaffe data fra verneområdene i Møre og Romsdal, som forvaltningen ikke har fra før. Se meldingen fra OUM-leder Ingvar Stenberg.

thumb_rallus_2007_3_forside.jpgVel blåst, og bladet ble levert til pressen i dag. Da skal det rekke å dumpe ned i postkassa innen nyttår.

Hovedartiklene er:
- Sjeldne fugler i Møre og Romsdal i 2006
- Tristanalbatross  ved Grip !
- Fuglekassesesongen 2007
- Observasjoner for perioden 01.09-30.11