Rallus har kvitrer høyt og lavt siden 1971. Mye har vært sagt og skrevet, og en litterturdatabase er tilgjengelig på internett.Den er oppdatert tom hefte nr 1 - 2001 og er utviklet av Geir Gaarder og John Bjarne Jordal på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er imidlertid ikke en renskåret Rallus-database, men inkluderer også et rikt monn av andre kilder om natur i fylket. Hva som er inkludert finner du her.

Databasen finner du tilgjengelig, her:
http://dm45.fylkesmannen.no/fmmr/litteraturbase/sokeside.asp