Med hvitkronespurv og tartsanger 2. oktober, og gråkinnskogtrost 8. oktober, gikk Ona inn tre nye fuglearter for MR på en uke!

Øst møtte vest på Ona 2. oktober. Tett etter at en polarsisik av underarten hornemanni (22 funn av 28 individer i Norge tom 2006) ble funnet ved fyret detonerte bomben. En hvitkronespurv hoppet plutselig frem ved krykkjeberget, foran de sjokkerte nesene til Christer og Jørn. Ny art for Skandinavia! De glade tilstedeværende var Kjell Olav Bøklepp, Jørn R. Gustad, Anne Grete Nebell, Christer Kamsvåg og Eivind H. Sørensen. Bilde her. Det at fuglen er 1K (basert bl a på det rødlige i hodetegningene) og dukker opp etter ekstremt vestavær, og rekordforekomst av amerikanske spurvefugler i NV-Europa, gjør at ekte spontan herkomst er av stor sannsynlighet. Dagen etter kom tre kryssere til øya, og på søndag ganget dette tallet seg med 10. Fuglen holdt seg tom fredag 9. oktober, og har blitt gjenstand for en mediedekning for en enkelt fugl som Norge nesten ikke har sett maken til.

Samme dag så Eivind H. Sørensen en liten grå sanger ved Blåhytta. Denne ble ikke sett igjen, før Eivind fant den på samme plass dagen etterpå. Etter noe frem og tilbake ble den antatt å være en ramasanger Hippolais rama, men mistanken ble så ledet inn på tartarsanger Hippolais caligata. Fuglen ble fanget inn for sikker artsbestemmelse. Dette er det første funnet av tartarsanger for fylket (10 funn i Norge tom 2006). Bilde her. Observert av: Kjell Olav Bøklepp, Berit Roll Elgsaas, Eirik Grønningsæter, Frank Grønningsæter, Jørn R. Gustad, Thomas Høyer Hansen, Christer Kamsvåg, Anne Grete Nebell og Eivind H. Sørensen. Interessant nok ble en fugl som er sendt inn som ramasanger til Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), observert på Ona 22. september 2008. Se bilde her. Denne arten er bare sett to ganger tidligere i Norge tom 2006.

Da alle trodde at det hadde roet seg, smalt det på nytt. En gråkinnskogtrost Catharus minimus ble oppdaget av Kjetil Schjølberg og Kåre Bent Sunde i Fyrhagen på ettermiddagen 8. oktober. Den flyttet seg over i Audihagen, og de to andre fuglekikkerne på øya (langliggeren Kjell Olav Bøklepp og Thomas Høyer Hansen) fikk også sett den, samt hageeieren Per Edvin Didriksen. Gode bilder av fuglen ble sikret (se det første bildet som ble tatt, her), og den ble ikke gjenfunnet dagen etter, til tross for et massivt søk. Dette er andre funn for Norge, bare slått av en fugl på Utsira 28.+30. oktober 1973.