Så kom dommen fra omverden. Fra det konvensjonelle apparat som Norge har gitt sin tilslutning til, men som ikke etterleves i praksis. Riktignok skal rapporten formelt behandles på Bernkonvensjonsmøte i november. Vi opplever at grønne interesser slår ihjel grønne interesser. Et klart paradoks. Les mer hos Tidens Krav og NRK-Møre og Romsdal. Mer om Norsk ornitologisk forenings holdning til vindmølleanlegget kan leses her og her.