Det ser jomen ut til å tegne for et godt Rallusår, etter to magre. Nytt Rallus i farta!


I går ble nr 2-3 for 2008 postlagt, og medlemmene får nye 64 sider: