Alle NOF-ere og fuglevenner er velkommen til et uformelt treff på "Onkel"søndag 28.11. fra kl. 18.00 og utover. Kom når det passer. Kvelden er lang..
Kanskje kan vi planlegge turer/tellinger utover vinteren.
For de som ikke er lokalkjent: "Onkel" er en trivelig kafe nederst i Kaibakken. Håper mange kan komme! (Før julestria setter inn for alvor)
Hilsen Øyvind og Astrid