I tradisjonens tro gjennomfører NOF sammen med sine søsterorganisasjoner i de andre Nordiske land en landsomfattende telling av fugl ved fòringsplasser og hager siste helga i januar, her til lands kjent som Hagefugltellingen.

NOF sentralt vil sende ut pressemelding om dette til alle landets medier gjennom NTB tirsdag 25. januar. Her vil det også bli lagt ved noen bilder til fri bruk i media.

I fjor hadde vi en storm av henvendelser hit til kontoret som vi enten besvarte selv eller fikk videresendt til vårt lokale apparat. De fleste mindre avisene ønsker å gi oppslagene et lokalt preg og vil derfor gjerne intervjue en lokal ornitolog.

Hvis dere ønsker å gi media en sterkest mulig lokal føring på Hagefugltellingen så kan dere gjerne ta kontakt med dem i god tid. Men det er fint om aviser/lokal radio/TV venter med selve presseoppslaget noen dager før tellingen.

Som dere sikkert kjenner til så foregår Hagefugltellingen ved at folk oppfordres til å telle alle fugler de ser ved sin foringsplass, i hagen eller ved hytta den aktuelle helgen. De kan telle begge dager eller en av dagene. For folk som er bortreist gir vi også muligheten for å telle helgen før eller etter eventuelt på ukedagene. Vi godtar også registrering av overflygende fuglearter og fugler som observeres i nærområdet fra registreringspunktet.

Det skal noteres det høyeste antall man ser av hver fugleart. For eksempel hvis man ser 5 kjøttmeis og 3 blåmeis på lørdag og 4 kjøttmeis og 7 blåmeis på søndag, så noteres det høyeste antall i løpet av helgen som da blir 5 kjøttmeis og 7 blåmeis.

Registreringen foregår på NOFs hjemmesider, ved å gå inn på www.fuglevennen.no. Her ligger også informasjon om telling og instruks til registreringen. For de som ikke har tilgang til internett, så kan de skrive ned hva dere ser på et ark, å få noen datakyndige blant familie eller bekjente til å ordne med registreringen.

Kontaktpersoner for HFT:
Frode Falkenberg (frode@birdlife.no /93440647)
Morten Ree (morten@birdlife.no /48177973)

Brukerstøtte: fuglevennen@birdlife.no

Her er resultatene fra i fjor: http://www.fuglevennen.no/data/ut/land/natur/ln9/?c=hagefugl&startdato=2010-01-23&sluttdato=2010-02-07

Norsk Hagefugltelling skjer i samarbeid med Norsk Hageselskap og er sponset av Bess Jahres stiftelse!

Lykke til!

Mvh. NOF
Morten Ree/Frode Falkenberg