Da er det klart for årets andre lokallagstur i regi av Ytre Nordmøre lokallag. De to foregående planlagte turene falt ut av uklare årsaker. Nå er det altså Smøla som står for tur. Det vil bli sett etter vanlige hekkearter, rastende vannfugl og vadere. Samt at det muligens blir en nattsangerrunde.

Litt avhengig av hvem som responderer og hva som er aktuelt for disse, vil det enten bli avgang på ettermiddag/kveld lørdag 11. juni eller om morgenen søndag 12. juni. Dersom det blir avgang på kvelden blir det muligheter for en nattsangerrunde samt "grillkvelds" om interessen/værforholdene tillater. Meld din interesse til ekspedisjonsleder Jørn R. Gustad på tlf 46877202 eller melanocorypha@yahoo.no