Fra Hareid meldes det at Rallus 1-2011 er i posten etter en måned i trykken!

Redaksjonen er på hugget videre og etterlyser artikler, historier og bilder av vanlige og mindre vanlige arter. Rallus blir ikke bedre enn bidragene fra leserne! Har du noe å bidra med, eller innspill og ideer, ikke nøl med å kontakte redaktøren på epost stianm@epost.no

Deadline for Rallus 2-2011 er 26.juni, men stoff mottas mer enn gjerne så fort som mulig. 

Har du flytta, meld fra til kasserer på epost kbsunde@gmail.com 

Har du ikke betalt kontingenten, kan du gjøre dette så raskt som mulig til NOF avd MR på Postgiro 0532.19.86066.

Ønsker du å bli medlem, gjøres dette helst ved å betale inn kontingent og å sende epost til kasserer.