Deadline for «Rallus 2-2011 er 26. juni. Hittil har ikkje redaktøren motteke ei einaste linje til bladet. Vi ser allereie no at det er lite truleg at det kjem inn nærmare 40 sider i løpet av neste veke. Om så skjer, er et ingen problem , men vi trur det ikkje. Er det nokon som har klart stoff i løpet av veka, så ver så venleg å sende inn straks, eller gi melding om det snarast.

Det som ser ut til å skje no, er at det blir ny deadline for «Rallus» 2-2011, 31. august, viss manuskripta uteblir. Vi håper at det innan slutten av august haglar inn manus som du måtte ha liggande no, eller som du har i tankane. Bladet blir ikkje betre enn det stoffet som medlemmene produserer.

 

Altså: NY DEADLINE ER 31. AUGUST VISS DET IKKJE SKJER EIT UNDER.

 

Helsing redaksjonen.

Redaksjonen kan nåast på epost stianmoldskred@epost.no

NB: merk epostadresse var før oppgitt feil. Hvis du har sendt inn stoff etc vennligst send inn på nytt igjen!!