Fylkesforeningen kaller inn til årsmøte i Molde 9. april 2011 - kl 12.30 på Hotell Molde.

 

Norsk ornitlogisk forening avdeling Møre og Romsdal,
c/o Olav Johansen Runde,
Kveldsro,
6060 Runde.

Innkalling til årsmøte i NOF avd Møre og Romsdal

Sted: Hotell Molde, Molde lørdag 9.april 2011 kl. 1230

Saksliste:
1.      Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, og tellekorps
2.      Godkjenning av årsmøteinnkalling
3.      Godkjenning av årsmelding, herunder årsmelding fra OUM
4.      Godkjenning av regnskapet
5.      Fastsettelse av kontingent for 2012
6.      Lovendring
         Endre § 3.1.2. fra
         3.1.2. Tidspunkt og innkallingsfrist Årsmøtet holdes hvert år innen april, og styret kaller inn medlemmene med minst tre ukers varsel
         til
         3.1.2. Tidspunkt og innkallingsfrist
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april, og styret kaller inn medlemmene med minst tre ukers varsel. Innkalling skjer via
         avdelingens hjemmeside
7.      Valg
         Se valgkomiteens innstilling