Helgen er satt av med sedvanlig værforbehold. Ta kontakt med koordinator Tore Hals om du er interessert i å være med.

NB! Vi ønsker at alle medlemmene registrerer sin adresseinfo!

NOF M&R oppdaterer medlemsregisteret og vi ønsker derfor å få bekreftet medlemmenes adresser, telefonnummer og epostadresse. 

Vi foretrekker at du trykker her for å sende inn et enkelt skjema.

Det er også mulig å sende epost til kbsunde@gmail.com med navn, postadresse, telefonnummer og epostadresse (der det ikke gir seg selv).

Vi håper med dette å lettere kunne komme i kontakt med enkeltmedlemmene om nødvendig. 

Da meldes det fra Rallusredaksjonen at nr 2-2011 er gått i trykken og vil komme i en postkasse nær deg i løpet av 1-2 uker.

Men allerede jobbes det med Rallus 3-2011. Stoff trengs, og har du noen bilder, historier, artikler eller meninger, ta kontakt med redaksjonen på epost stianmoldskred@epost.no eller ta ellers kontakt med Stian Moldskred eller Kjell Mork Soot. 

Deadline for neste nummer er 1.DESEMBER 

Redaksjonen etterlyser fortsatt mer stoff til Rallus 2-2011. Dessverre var det sneket seg inn en feil på forrige opprop. Korrekt epostadresse til redaktøren er stianmoldskred@epost.no

Deadline er 31.august. 

Har du artikler, ideer, bilder, kommentarer eller annet å bidra med, ta kontakt med redaksjonen på stianmoldskred@epost.no snarest. Dersom du tidligere har sendt bidrag på den gamle epostadressen må vi dessverre be om at du sender mail til den korrekte epostadressen. 

Vi beklager feilen

Deadline for «Rallus 2-2011 er 26. juni. Hittil har ikkje redaktøren motteke ei einaste linje til bladet. Vi ser allereie no at det er lite truleg at det kjem inn nærmare 40 sider i løpet av neste veke. Om så skjer, er et ingen problem , men vi trur det ikkje. Er det nokon som har klart stoff i løpet av veka, så ver så venleg å sende inn straks, eller gi melding om det snarast.

Det som ser ut til å skje no, er at det blir ny deadline for «Rallus» 2-2011, 31. august, viss manuskripta uteblir. Vi håper at det innan slutten av august haglar inn manus som du måtte ha liggande no, eller som du har i tankane. Bladet blir ikkje betre enn det stoffet som medlemmene produserer.

 

Altså: NY DEADLINE ER 31. AUGUST VISS DET IKKJE SKJER EIT UNDER.

 

Helsing redaksjonen.

Redaksjonen kan nåast på epost stianmoldskred@epost.no

NB: merk epostadresse var før oppgitt feil. Hvis du har sendt inn stoff etc vennligst send inn på nytt igjen!!

Smalom_Prestvatet_TR_KBS

OUM /NOF Møre og Romsdal har fått tilsagn om tilskot frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Lomprosjektet i Møre og Romsdal for 2011. Prosjektet går ut på kartlegging av bestandssituasjonen og innfanging av begge artane for ringmerking, der det er mogeleg.

Nattsangerne er i full gang og åkerrikseprosjektet ønsker registreringsaktivitet for åkerriksa. Prosjektleder i MR, Espen Lie Dahl, ønsker innrapportering av alle observasjoner. Det kan også være aktuelt med dekning av kjøregodtgjørelse for å søke etter arten.

Da er det klart for årets andre lokallagstur i regi av Ytre Nordmøre lokallag. De to foregående planlagte turene falt ut av uklare årsaker. Nå er det altså Smøla som står for tur. Det vil bli sett etter vanlige hekkearter, rastende vannfugl og vadere. Samt at det muligens blir en nattsangerrunde.

Fra Hareid meldes det at Rallus 1-2011 er i posten etter en måned i trykken!

Redaksjonen er på hugget videre og etterlyser artikler, historier og bilder av vanlige og mindre vanlige arter. Rallus blir ikke bedre enn bidragene fra leserne! Har du noe å bidra med, eller innspill og ideer, ikke nøl med å kontakte redaktøren på epost stianm@epost.no

Deadline for Rallus 2-2011 er 26.juni, men stoff mottas mer enn gjerne så fort som mulig. 

Har du flytta, meld fra til kasserer på epost kbsunde@gmail.com 

Har du ikke betalt kontingenten, kan du gjøre dette så raskt som mulig til NOF avd MR på Postgiro 0532.19.86066.

Ønsker du å bli medlem, gjøres dette helst ved å betale inn kontingent og å sende epost til kasserer. 

Ytre Nordmøre lokallag slår til med et halvårsprogram med fire lokale ekspedisjoner. Den første i rekken går til naturreservatet Mellandsvågen, i Aure 3. april 2011. Har du lyst til å være med? Turen går kl 09.20 fra Seivika!

Fylkesforeningen kaller inn til årsmøte i Molde 9. april 2011 - kl 12.30 på Hotell Molde.