Leder og kasserer har varslet at de vil fratre sine verv og vi trenger nye personer til disse vervene.

Valgkomiteen søker kandidater som kan innstilles. Det vil ikke være behov for ekstraordinært årsmøte før kandidater til disse to vervene er på plass.

Tore Hals
Medlem av valgkomite
Mobil: +47 97553478

Innkalling til årsmøte i NOF avd Møre og Romsdal
Sted: Hotel Nobel, Molde lørdag 5.april 2014 kl. 13:00

docInnnkalling til årsmøte 2014

nr1-2006Det er lagt til en ny rapport i rapportoversikten - OUM-rapporter. Det jobbes fra OUM med å få stadig flere eldre og nyere rapporter publisert på nofmr.no.

Foreløpig legges de enkelte rapportene ut på en felles oversiktsside med direktelinker til PDF-rapporter. Etterhvert vil det sannsynligvis være på sin plass å organisere disse på en litt annen måte.

Den siste rapporten som er offentligjort er Rapport nr.1-2006 - Kva er verknaden av 35 års totalfredning av hubro, av Ingvar Stenberg.

Klikk på bildet for å se link til denne og andre rapporter som er lagt ut. Legg også merke til at OUM rapporter har fått egen fane på toppmenyen helt til høyre.

cat
Jennifer Barnard - Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catstalkprey.jpg

Det har i den senere tid vært forsket på kattens betydning i naturlige økosystem. De siste offentligjorte forskningsresultater fra blant annet USA, bør få alarmklokkene til å ringe høyt og være øyeåpnere for den potensielle miljøkatastrofe katten utgjør.

Jeg har brukt noe tid på å lete etter artikler, undersøkelser og resultater i forbindelse med kattens økologiske påvirkninger av dyrelivet og har etter beste evne prøvd å oversette hovedtrekk i enkelte artikler samt referert til disse. Mesteparten av rapportene og det vitenskapelige kartleggingsarbeidet som er utført er gjort i USA, men de generelle resultatene og konklusjonene er selvsagt overførbare også til norske forhold. 

Her finner du ulike rapporter utgitt av OUM - Ornitologiske undersøkelser i Møre og Romsdal. De nyeste publiserte listes først.

  

Omsider forskes det på kattens rolle i faunaen, et dyr flere NOF'ere i mange år har antatt å være en miljøtrussel. Dessverre ser det ut til at bange anelser blir bekreftet. Linken under er til en artikkel i Dagbladet som omhandler en amerikansk studie, men selvsagt med overførbare resultater til vår del av verden.

(Dagbladet): Katter dreper milliarder av dyr hvert år, og er derfor den største trusselen mot dyrelivet i USA, slår en ny studie fast, ifølge BBC. De amerikanske myndighetene anslår at katter dreper mellom 1,4 og 3,7 milliarder fugler, og mellom 6,9 og 20,7 milliarder pattedyr hvert år.

Les mer i Dagbladet

Hva kan vi i NOF bidra med her?

 

 

NOFMR har opp gjennom årene samlet seg et lager av tidligere utgitte Rallus, gamle styreprotokoller mm.  Mesteparten er midlertidig lagret hos et firma i Kristiansund, og noe hos diverse styremedlemmer. Til sammen dreier det seg om noen kubikk.

Nå er styret på utkikk etter et permanent  lagerlokale som kan leies for en billig penge. Vi har forgjeves prøvet å finne et i Kr.sund.
Derfor trenger vi hjelp av medlemmene. Kanskje DU vet om en plass?

Det vi leter etter er et rom/lokale som står tomt hos noen, offentlig eller privat.  Det kan være en forening som har ledig plass, en skole kanskje, el. annet.
Rommet trenger ikke være større enn 10-15 kvm.

Vil du hjelpe oss, ta kontakt med Astrid Kvendbø eller en annen i styret.

For styret
Astrid Kvendbø

(Publisert 29.mars 2012)

Sted: Hotel Nobel, Molde søndag 29.april 2012 kl. 13.00

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, og tellekorps
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
  3. Godkjenning av årsmelding, herunder årsmelding fra OUM
  4. Godkjenning av regnskapet
  5. Fastsettelse av kontingent for 2012
  6. Valg

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden.

 

Ingen meldte seg som tilgjengelige forrige gang - søndag 3. mars.

TK har fremdeles tenkt å skrive en artikkel som omhandler om vår/vårtegn og fugleliv.  De ønsker å sende en journalist til Eide/Fræna søndag 18. mars  og ønsker å treffe fuglefolk i området. 

Denne gangen koordineres dette via meg. Kanskje det ligger an til en liten fellestur på førstkommende søndag ?

Ser gjerne at det blir med noen med POTENTE KANONER, gjerne også med dypere artskunnskap enn undertegnede ;-)

Steinar Melby
Telefon: 90 64 75 75
Epost: steinar@nettstudio.no

NOFMR er omsider registrert i grasrotandelen. Det vil si at du som spiller hos Norsk Tipping kan bidra med minst 5% av spillesummen til oss spesifikt. Dette endrer ikke noe på dine vinnersjanser eller utbetalte premier. For å støtte oss må du tilknytte oss som grasrotmottaker og dette kan gjøres på flere måter.

1. Hos kommisjonær: ta med deg spillerkortet til kommisjonæren og fortell intensjonen din. Han/hun vil da kunne søke opp Norsk Ornitologisk forening M+R i systemet. Alternativt kan du oppgi vårt organisasjonsnummer som er 975717623 eller skrive ut en strekkode her som gjør jobben lettere. 

2. Via SMS. Send GRASROTANDELEN 975717623 til 2020. Tjenesten er gratis.

3. På internett: se informasjon på Norsk Tippings sider om grasrotandelen

768x150-Stott-oss med_din_Grasrotandel

Rallus-redaktøren ønsker å gjøre en forespørsel til alle fotografer som har bilder i bildegalleriet på nofmr.no.

Hvis redaktøren finner bilder han ønsker å bruke, ønsker han å gjøre dette uten å spørre først, for å spare unødvendig bruk av tidsressurser. Vi håper at alle fotografer/medlemmer kan la redaktøren få denne friheten, som både gjør Rallus mer spennende og at tiden kan utnyttes bedre til redaksjonell innsats framfor administrasjon av bilderettigheter. Bildene blir kun brukt i medlemsbladet og vil ikke bli videredistribuert uten avtale med fotograf.

Fotografer vil bli kreditert i bildetekst selvfølgelig, og økonomisk kompensasjon for bruk av bildet blir byttet ut med heder og ære ;-) Vi håper dette kan sees på som dugnad for NOF Møre og Romsdal.

De som evt. ikke ønsker at redaktøren skal ha denne muligheten, må reservere seg dette. Send i tilfelle en epost til redaktøren. stianmoldskred@epost.no eller legg igjen en kommentar om det på denne artikkelen.