Bokfink. Foto: Ingvar Stenberg
Bokfink. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet, rapport og alle foto  av Ingvar Stenberg.

Forord

OUM tok i 2021 intiativ til ornitologisk kartlegging av eit område flaumskogmark i Søyavassdraget i Surnadal kommune (Nordmøre).

Vi vil retta ein takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune for økonomisk støtte til undersøkinga, som er utført av underteikna , som og har utarbeidd rapporten og tatt alle foto. Den omfattar og ornitologiske data frå same området i 2020, og frå eit anna område med flaumskogmark i Søya i 1985.