Skjermdump fra Norgeskart.
Skjermdump fra Norgeskart.

Lørdag 18.juni 22, 08.00-14.00 er det lagt til en ny fellestur i turprogrammet for 2. kvartal.

Turen går til  Vettavatna i Molde kommune, mellom Fosterlågen og Rødsetra. 

Her ligger et ca. 4 km2 stort tilnærmet urørt myr og fjellskogsområde, 3–400 moh. med små tjønner og de to Vettavatna. 

Turen starter fra Rødsetra, gjennom bjørk og ospeskog ned til Vettamyra og langs Vettavatna.

Videre til Heian og tjønnene der, så langs myra til Blåberget og tilbake gjennom gammel fjellfuruskog. I sum et vakkert og variert landskap som gir ornitologiske forventninger. 

Her hekker bla. hvitryggspett, småspove, lomer, orrfugl og dvergfalk.

Vi møtes på Gammelsætra camping ved Tjellekleiva klokken 08:00.  Derfra i færrest mulig biler opp til Rødsetra. Dersom dårlig vær forsøker vi søndag 19.juni. 

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95845399

Turledere: Kjetil Valde og Øyvind Gjeldnes