Sted : Reknes-stabburet, Romsdalsmuseet, 6413 Molde
Tid : Mandag 4.april 2022, kl.19.00

docxINNKALLING TIL ÅRSMØTE – 2022
docxVedlegg for sak 5 – Reorganisering av OUM
docxVedlegg for sak 6 – Endring av lagets navn

reknesstabburet 1Reknes-stabburet ved Romsdalsmuseet i Molde

Innkalling til årsmøte i BirdLife Norge avdeling Møre og Romsdal

Tidsfrist for innkallingen avviker fra vedtektene, men vi håper at Årsmøtet vil godkjenne innkallingen til tross for kortere varsel.

Saksliste :

  1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding 2021
  4. Godkjenning av regnskapet for 2021
  5. Reorganisering av OUM (forslag fra Styret)
  6. Endring av navn (forslag fra Styret)
  7. Fastsettelse av kontingent for 2023
  8. Valg av Styre, Valgkomite og Revisor

Øvrig program

Oppsummering og status på det flerårige prosjektet «Tiltak hekkende vipe» ,(tidligere « Fugler i Kulturlandskapet- vipe og storspove») ved prosjektleder Ola Ragnar Gjøra.

VEL MØTT !

Mvh
Styret for BirdLife Norge av Møre og Romsdal