INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i BirdLife Norge, avd. Møre og Romsdal

Sted: Finnøy Bryggehotell, Finnøyvegen 209, 6487 HARØY

Tid: Lørdag 22.april, 2023 , kl 15:00 – 17:00

I år velger vi en annen variant på årsmøtet hvor vi legger det til en helg med overnatting og fugletur på søndag. Se praktisk info etter den formelle innkallingen.

SAKSLISTE

  1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding 2022
  4. Godkjenning av regnskapet for 2022
  5. Fastsettelse av kontingent for 2024
  6. Valg av styre, valgkomite og revisor

Dokumenter for årsmøtet

Øvrig program

Middag og sosialt samvær på kvelden, og fugletur til Sandøy/Ona på søndag.

VEL MØTT !

Mvh 
Styret for BirdLife Norge avd. Møre og Romsdal

Praktisk info :

Finnøy Bryggehotell ligger på nordspissen av Finnøya, og fra sør vil det være mest naturlig å kjøre Nordøyvegen. Fra Romsdal og Nordmøre vil det være best med ferge fra Småge på Aukra.

Det går ferge fra Småge lørdag kl 13.40. Den ankommer Finnøya ca 14.30.
Fra fastlandet må du først ta ferge fra Hollingen til Aukra.
Foreslår å ta 12.45 ferga fra Hollingen til Aukra.

BirdLife MR vil dekke ca.75% av kostnadene for middag og overnatting. 

Vi beregner en egenandel for deltagelse på 500 kr, og resten av utgiftene for middag og overnatting dekkes av BirdLife MR. Egen transport og drikke dekkes av den enkelte.

Dersom du bare ønsker å delta på årsmøtet er det selvfølgelig mulig. I så tilfelle blir det ingen kostnad, og påmelding kan skje med epost til olbjorn@geodata.no.

Påmelding registreres ved at deltager betaler inn egenandel på vår konto 0539.49.12281, innen påmeldingsfristen som settes til den 14.april 2023.

Vi håper at dette opplegget faller i smak, og at vi kan møtes på denne flotte plassen i havgapet for hyggelig samvær og flotte fugleopplevelser.

Vi håper på stor deltagelse, og en flott våropplevelse i havgapet !

Finnøy Bryggehotell : https://finnoybryggehotell.no/