Turleder Øyvind Gjeldnes orienterer om turen før avgang frå parkeringa ved Haugasetra. Totalt 12 deltakere hadde møtt opp for å vere med på turen.
Turleder Øyvind Gjeldnes orienterer om turen før avgang frå parkeringa ved Haugasetra. Totalt 12 deltakere hadde møtt opp for å vere med på turen.

Lørdag 08.06.2024 arrangerte Birdlife-MR fellestur til Vetavatna i Molde kommune (tidlegare Nesset kommune).

Turledere var Øyvind Gjeldnes og Jon Bjarne Jordal. Turen starta frå Haugasetra (ei av "Rødsetrin") og gjekk gjennom bjørk og ospeskog ned til Vetamyra. Vi fortsatte langs dei 2 Vetavatna, Litle Vetavatn og Store Vetavatn.

Jon Bjarne hadde med utstyr til fangst av sommerfugler og vi fekk interessant informasjon om både sommerfugler og blomster. Sommerfuglene vart fanga med hov for identifikasjon og så sleppt laus igjen.

Så gjekk vi opp på Heian og passerte ei par mindre tjern. Der fekk vi sett blant anna ei par med smålom.

Vi gjekk vidare gjennom gammel fjellfuruskog på leiting etter duetrost. Denne vart også observert på langt hold.

Vi fekk også sett eit tranepar på turen. Retur via Vetamyra til Haugasetra.

Totalt vart det sett og hørt 26 forskjellige arter deriblant dvergfalk, sivspurv og tårnseiler. 12 deltakere var med på denne interessante turen på ca 8 km i terrenget. Vi kosa oss med medbragt niste og kaffe/drikke på turen.

Nedenfor er nokre bilder frå turen. 

167 3760A 24Turleder Øyvind Gjeldnes orienterer om turen før avgang frå parkeringa ved Haugasetra. Totalt 12 deltakere hadde møtt opp for å vere med på turen.
167 3761A 24Turen starta ved Haugasetra.
167 3768A 24Vi skuer innover mot Litle Vetavatn.
167 3769A 24Turleder Jon Bjarne Jordal orienterer om flora og fauna.
167 3772A 24Pause ved Litle Vetavatn. Vetafjellet i bakgrunnen.
167 3782A 24Stopp ved Store Vetavatn for å kikke etter fugler.
167 3784A 24Her har Jon Bjarne fanga ein Marimjellerutevinge. Fugler, sommerfugler og blomster vart registrert og lagt inn på Artsobservasjoner.
167 3787A 24Ei gammel høyløe som hadde sett bedre dager.
167 3790A 24Kort pause ved gammelt kulturlandskap med blant anna ei gammel høyløe.
167 3791A 24På tur opp til Heian hadde vi flott utsikt mot Store Vetavatn.
167 3794A 24Matpause ved stor stein (flytteblokk) på kanten av Heian.
167 3811BA 24I den første tjønna på Heian hadde eit par smålom tilhold. Vi passerte tjønna på god avstand.
167 3821A 24Øyvind Gjeldnes orienterer om siste del av turen gjennom gammel fjellfuruskog.
167 3825BA 24Eit tranepar varsla vår ankomst. Tranene her hadde fått uvanleg sterk rødbrunfarge som sikkert var meint som god kamuflasje. Farga kjem nok frå vatn med mykje jaminnhold (rustfarge).
167 3832A 24Her kjem tranefar flygende.
167 3836A 24Turgjengen på siste del av turen tilbake til Haugasetra.