12 av turens 15 deltakere i le av litt kald landvind fra sør. Foto: Steinar Melby
12 av turens 15 deltakere i le av litt kald landvind fra sør. Foto: Steinar Melby

Det ble en flott tur til Sandøya på lørdag den 21. januar 2023 i regi av Birdlife Norge avd Møre og Romsdal. Vi var tilsammen 15 deltakere inkludert de to eminente turguidene Øyvind Gjeldnes og Geir Gaarder. Det var noe fugl å se på vei utover uten at det kunne karakteriseres som det helt store.

Vel i land på Sandøya ble deltagerne delt inn i to grupper hvor den ene med de som var best skodd tok de røffeste partiene og den andre fulgte i større grad veier og stier. Vi møttes etter et par timer på østsiden av øya og tok en felles lunsj. Etterpå ble de mer nordlige områdene besøkt og Nesfjøra og Sølvika var kanskje noen av de områden som ihvertfall kunne oppvise en del vadefugl. Vi fikk blant annet se en vipe, noen steinvendere, 80+ fjæreplytt m.m.

Ellers kunne øya by på i overkant av 30 overvintrende storspover.

Turens uttalte mål fra turleder Øyvind Gjeldnes, med 60 arter, blen nesten oppnådd. Var det 54 eller 55 som ble det endelige resultatet? (Kommentar ønskes med riktig resultat).

Vi var heldige med været, dog var det noe kald landvind som økte på fra sør utover dagen. Men er man godt kledd som alle våre deltakere var, gikk det helt fint. Imidlertid var det flottå bli bedd inn på det gamle handelsstedet, for litt oppvarming før vi tok ferga.

Den lokale pensjonistforeningen hadde et beleilig åpent møte 😉

Vi håper og tror alle deltagerne hadde en hyggelig tur og at det ga mersmak for deltagelse på flere fellesturer utover våren.

Geir Gaarder har lagt de nøyaktige observasjonstallene i artsobservasjoner.no for de som er interessert.

20230121 122303 112 av turens deltakere under lunsj midt på dagen, sett fra en litt annen vinkel. Foto: Steinar Melby