NOF MR har i år startet opp et prosjekt som går ut på å bedre vilkåra for vipe og storspove i kulturlandskapet. Spesielt har vipebestanden gått sterkt tilbake. Prosjektet blir gjennomført i 15 kommuner i fylket. Hver kommune har kontaktpersoner som har ansvar for rapportering og iverksetting av tiltak. Tiltak blir gjort i samarbeid med bonden. Det er fint om man henvender seg til kontaktpersonene dersom hekking blir oppdaget. 

Kommune Kontaktperson Telefon E-post
Rindal Jørgen Holte 95744269 jorgen.holte@svorka.net
Surnadal Jo Heggset 90991094 jo.heggset@gmail.com
Sunndal Tor Ålbu 93010193 tor.aalbu@gmail.com
Halsa Kurt Arne Hendseth 91795432 kahendseth@svorka.net
Tingvoll Astrid Kvendbø
Arnstein Gjeldnes
47673699
41455209
askvendb@online.no
fiskeren.arnstein@gmail.com
Aukra Øyvind Gjeldnes 95845399 heidiavset@hotmail.com
Sandøy Øyvind Gjeldnes 95845399 heidiavset@hotmail.com
Smøla Espen Lie Dahl 95210076 espenliedahl@gmail.com
Kristiansund Tore Hals 97553478 tore.hals@maritimewaste.com
Gjemnes Øyvind Gjeldnes
Arnstein Gjeldnes
95845399
41455209
heidiavset@hotmail.com
iskeren.arnstein@gmail.com
Averøy Eivind Sørensen 47602244 ehs24@live.no
Eide Astrid Kvendbø 47673699 askvendb@online.no
Fræna Jenny Hjertvik
Olbjørn Kvernberg
Trygve Brunvoll
90962983
91370899
45604349
me-hjer@online.no
olbjorn.kvernberg@geogroup.no
trybrunvoll@hotmail.com
Molde Olbjørn Kvernberg
Trygve Brunvoll
91370899
45604349
olbjorn.kvernberg@geogroup.no
trybrunvoll@hotmail.com
Nesset Mareno Nauste 90957380 mareno.nauste@nessetpost.no