Styret i NOF MR innkaller med dette til Årsmøte i NOF Møre og Romsdal

TID : Torsdag 5. april kl.19:00
STED : Reknes-stabburet, Romsdalsmuseet i Molde
.

I tillegg til vanlige Årsmøtesaker blir det orientering om to viktige prosjekter :
  • Storspove og vipe i kulturlandskapet i samarbeide med Bondelaget m.fl
  • Bekjempelse av mink på Moldeholmene i samarbeide med NJFF

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte ! Se detaljert innkalling nedenfor.

docxInnkalling til årsmøte

Saksunderlag til årsmøte 2018

docxValgkomiteens innstilling til nytt styre 2018

docxForslag til vedtektsendring

docxÅrsmelding NOF Møre og Romsdal 2017

docxRegnskap for NOF Møre og Romsdal 2017