Gude for dagen: Tore Hals. Foto: Olbjørn Kvernberg
Gude for dagen: Tore Hals. Foto: Olbjørn Kvernberg

Torsdag 24. mai hadde vi en spennende kveldstur i Gløsvågen med Tore Hals som lokal kjentmann.

Gløsvågen er et flott naturvernområde bynært Kristiansund, med svært varierte habitater.Her er det både våtmark, kupert urskog og fine furumoer.

Vår guide Tore Hals har studert fuglelivet i Gløsvågen i en årrekke, og øste av sin kunnskap og erfaringer fra området.

Vårt første visuell møte var en gråspett på næringssøk på berghamrene nord for våtmarksområdet.

Gløsvågen er et yndet habitat for spetter, og du finner både flaggspett, grønnspett, gråspett og kvitryggspett.

Våtmarksområdet strekker seg fra sjøen i vest og østover mot flyplassen Kvernberget.  Flo og fjære tilfører området næring og variasjon, og mange vadefugler trives godt her.

glosvaagenFoto: Olbjørn Kvernberg.

Skogen rundt våtmarksområdet er variert og tiltrekker seg mange sangere og andre småfugler.

Vi fikk oppleve gransanger, løvsanger, bokfink, gjerdesmett, rødstrupe, rødstjert og tornsanger. Det er også mye trost som rødvingetrost, måltrost, svarttrost og gråtrost i området. Og gjøken hørte vi også.

Gløsvågen er lett tilgjengelig, bynært, et svært variert område for fuglekikking og kan anbefales på det varmeste. Det er fine turveier hvor du er tett på de mest spennende habitatene.

Vi kommer tilbake til høsten med ny tur til Gløsvågen.