thumb_myrsnipe.jpgOUM har fått midler fra Fylkesmannen til å fremskaffe data fra verneområdene i Møre og Romsdal, som forvaltningen ikke har fra før. Se meldingen fra OUM-leder Ingvar Stenberg.
Det har gått ut bod frå Direktoratet for Naturforvaltning om at sjøfugl skal innskrivast i manntal. Alle verneområde skal overvakast, førast inn på standardisert skjema og inngå i det nasjonale overvakingsprogrammet for sjøfugl. Ei meir presis forvaltning er målet. Sjølv om ingen av verneplanområda for sjøfugl førebels er freda i vårt fylke, er vi av Fylket bedne om å framskaffa eksisterande data på hekkefugl frå dei 38 aktuelle områda (jfr kart):
- Inngripan
- Grip
- Vegsundholmane-Veibustholmen
- Eggholmane-Lisjeholmen
- Riste
- Nupafjellet
- Svinøya
- Muleneset
- Sandøya-Vattøya
- Eggholmen
- Flørauden
- Lomstjønna-Hareidsmyra
- Vindfarholmen
- Erkna
- Langholmen
- Storholmen
- Sætredalen
- Gjøsundholmen
- Måsehamrane
- Haramsøya vestside
- Kjepina
- Husfjellet
- Svetlingane
- Rødholmen
- Feøya
- Vistdalsholmen
- Prestholmen
- Tautra, vest
- Sveltingen
- Røssholmen – Skjela – Oterholmen
- Saltstein – Klovningen
- Orholmen – Grøningen
- Tromskjera-Mannskjera
- Orskjera
- Fugløya
- Bøfjordholmane
- Eidsholmen
- Skalmen

Siste oversyn over verneplanen kan distruberast til interesserte frå Fylket, som har framskaffa 20.000 kr til OUM for oppdraget.

Spørsmålet er altså om nokon har upubliserte bestandsdata frå områda, enten ferske eller gamle tal, som er ukjent for forvaltninga.  Teljingar gjeld tal på vaksenfugl eller reir okkupert. Svarfristen er satt til 1. februar.

Meir informasjon og skjema kan skaffast frå underteikna på e-post:  ingvar.stenberg@c2i.net eller telefon 71663545.