coffee.jpg Som kjent slås Frei sammen med Kristiansund 1. januar 2008.
Benytt anledningen til å se de aller siste fuglene i Frei kommune!

Fuglemiljøet samles, lørdag 29. desember:
  • 1.Fugletur på Freistranda - oppmøte kl 10.00 ved Frei kirke
  • 2. Annonsert møte i Ynglingen avlyst pga laber interesse

Interesse tegnes til astrid@freiskole.no