artsstripe_thBli med på vårsjekken

Høsten 2006 var Europas varmeste på 500 år.

Kommer dermed trekkfuglene tidligere i år? Eller kan store snømengder i deler av landet forsinke våren?

Av: Christian Steel, SABIM

artsstripeVed å registrere observasjoner av løvsprett, blomstring og trekkfuglenes retur over hele Norge kan vi få innsikt i vårens fremmarsj, og samtidig bidra til å dokumentere endringer for biomangfoldet.

Vi anbefaler alle å bli med på vårsjekken. Jo flere som deltar, desto bedre grunnlag har vi for sammenlikninger mellom tidligere og kommende år.

Om du ikke selv bidrar, kan du kanskje tipse noen i en skoleklasse som kunne ha vårsjekk som en spennende aktivitet?

Selve kampanjen fokuserer på ni arter: humle, linerle, gjøk, tjeld, vipe, hvitveis, hestehov, bjørk (små blader på størrelse med "museører") og selje ("gåsunger").

For oss fuglekikkere er dette få arter, men systemet har full åpning for at man kan legge inn observasjoner av alle trekkfuglenes ankomster. Nettverk for miljølære har drevet "vårsjekk" i syv år og har derfor gode data for sammenlikning av en lang rekke arter.

I år pågår kampanjen fram til 5. juni som er FNs miljøverndag. Besøk hovedsiden for vårsjekken for å lese mer, laste ned feltskjema, få passord og lignende: >

Link til Vårsjekken

På vårsjekkens nettside kan man også se resultater fra inneværende og foregående år, og sammenlikne ankomsttider for ulike år, ulike kommuner og så videre.

Kampanjen er en stor satsning utviklet gjennom et samarbeid mellom NRK, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Bergen.