Det er mulig å komme med innspill på utforming av nettstedet under Forum. Kom med ris, ros og ønsker. Nofmr.no er avhengig av innspill fra brukerne for å bli et bedre nettsted! Logg inn og gå på denne linken