Jeg bor på sørsiden av Freiøya i Kristiansund kommune. Boligen ligger i spredt bebyggelse, og jeg har hatt fugleforing i hagen siden høsten 1994. Her jeg bor, er det mest løvskog rundt omkring, men også en del gamle, store graner. På størstedelen av Frei er det mest furuskog.

Det har vært vanlig å se stillits her, særlig på høsten. Men ikke nødvendigvis på foringa.

Våren 2013 var det en eller to stillits i hagen flere ganger, i mars og april.

Jeg har sett dem i flere vintre, men bare sporadisk. Det var særlig vinteren 2018/19 at det var en flokk her gjennom en lang periode. Sist vinter så jeg ikke stillits i hagen. 

I vår, nærmere bestemt 10. april, satt det plutselig 2 stillits på solsikkeautomaten. De forsynte seg med renskede solsikkefrø. Så ble de sett igjen 17. april, 18.april 20. april, 22.april, 23.april og 24.april. Hver gang var det 2 stk. Jeg regnet med det var et par.

 Det må bemerkes at jeg ser foringa mi bare fra kjøkkenvinduet, og jeg er jo ikke der hele dagen!

Så det er ganske sikkert at de har vært her mange ganger uten å bli observert.

Likeledes pleide de å være på automaten bare kort tid, 1-3 minutter.

Den 26. april så jeg bare 1 stillits på automaten. 28. april , 2. mai, 3. mai, 4. mai kom det også bare 1 stillits. Jeg begynte jo å tenke at maken kanskje var i gang med reirbygging og ruging?

Når stillitsene forlot automaten, fløy de alltid i retning nord, mot Flatsetkrysset / Flatsetlia.

Etter 4. mai så jeg ingen stillits i hagen. Ikke før 9. juni. Jeg satt ute i hagen på ettermiddagen, da jeg fikk høre noen fuglelyder jeg ikke dro kjensel på. Jeg så bare noen skygger som forsvant inn på baksiden av en hasselbusk bare 5-6 m. fra meg. Hva er dette? Etter kort tid ser jeg 3 fugler som flyr raskt fra busken og bortover mot skogen litt lenger unna. Jeg så ikke hva det var. Søren og!

Men etter et par minutter kommer de plutselig flyvende tilbake rett mot meg og setter seg på en streng like ved huset. Stillits!!

For et utrolig syn! Da ser jeg altså to 1k stillits som blir matet av en adult! Ungene står og tigger og flapper med vingene. Da var gode råd dyre. Kameraet ligger inne. Tenker at jeg MÅ gjøre et forsøk på å forevige dem. Lister meg inn og kommer ut, de sitter fremdeles på strengen, men flyr plutselig mot utkanten av hagen, og forsvinner i retning Flatsetkrysset. Den voksne først og ungene etter.

En opplevelse!

Og tanken er da at dette må være ensbetydende med at det paret jeg så ofte på foringa i april og til 4. mai, har hekket ikke langt unna her. Altså på Frei. 

Alle observasjonene ble lagt ut på artsobservasjoner.no.

 

Skrevet av Astrid Kvendbø, november 2023