Årsmøte i Birdlife Møre og Romsdal lagt til flotte Hustadvika Havhotell ytterst ved Storholmen. Foto: Steinar Melby
Årsmøte i Birdlife Møre og Romsdal lagt til flotte Hustadvika Havhotell ytterst ved Storholmen. Foto: Steinar Melby

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i BirdLife Norge, avd. Møre og Romsdal

Sted: Hustadvika Havhotell, Storholmvegen 90, 6444 Farstad

Tid: Lørdag 13.april, 2024 , kl 15:00 – 18:00

Som i fjor velger vi en ny variant på Årsmøtet hvor vi legger det til en helg med overnatting og fugletur på søndag. Se praktisk info etter den formelle innkallingen.

SAKSLISTE

  1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding 2023
  4. Godkjenning av regnskapet for 2023
  5. Fastsettelse av kontingent for 2025
  6. Valg av styre, valgkomite og revisor

Regnskap og styrets forslag til årsmelding

pdfBirdLife Norge avd Møre og Romsdal – regnskap 2023

docxBirdLife Norge avd Møre og Romsdal – årsmelding 2023

Øvrig program

Øivind Leren orienterer om sin nye fuglebok : FUGLEKASSER
Middag og sosialt samvær på kvelden, og fugletur til Sandblåstvågen/Gaustadvågen på søndag.

VEL MØTT !

Mvh
Styret for BirdLife Norge avdeling Møre og Romsdal

Praktisk info

Hustadvika Havhotell nås med bil fra Farstad via Fylkesveg 6040.
BirdLife MR vil dekke ca.75% av kostnadene for middag og overnatting.

Vi beregner en egenandel for deltagelse på 500 kr, og resten av utgiftene for middag og overnatting dekkes av BirdLife MR. Egen transport og drikke dekkes av den enkelte.

Påmelding registreres ved at deltager betaler inn egenandel på 500,- til vår konto 0539.49.12281 innen påmeldingsfristen som settes til den 27.mars . Det vil si at dere må melde dere på før påske.

Vi håper at dette opplegget faller i smak, og at vi kan møtes på denne flotte plassen for hyggelig samvær og flotte fugleopplevelser. 

Det blir middag lørdag kl 19:00, og frokost m/matpakke søndag fra kl 08:00.

Vi håper på stor deltagelse, og en flott våropplevelse i havgapet !